Wie bezit, bepaalt

1012Inc opgericht.

In Bar Restaurant Mata Hari vond op 13 oktober een bijzondere bijeenkomst plaats. In aanwezigheid van burgemeester Van der Laan en wethouder Ollongren werd de oprichting beklonken van het nieuwe vastgoedbedrijf 1012Inc.
Dit bedrijf is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, Woningstichting Stadgenoot en enkele belangrijke pensioenfondsen. Het hoofddoel van de onderneming is het verbeteren van het woon- en winkelklimaat in postcodegebied 1012. Immers, wie in een buurt het vastgoed bezit, bepaalt aan wie er wordt verhuurd.

Het heeft maar liefst zeven jaar geduurd om de organisatie rond te krijgen, want al in 2009 werd door de gemeenteraad het eerste besluit genomen om een ‘NV Wallen’ op te richten.
Het oorspronkelijke idee kwam in 2005 van de inmiddels overleden buurtgenoot en VVD-deelraadslid Gerard Smink. Hij wilde, naar het model van de NV Zeedijk, een organisatie oprichten om via het aankopen van vastgoed grip te krijgen op het Wallengebied, waar steeds meer panden in bezit kwamen van dubieuze eigenaren.
Onder meer een economische crisis, jarenlange politieke strijd in de gemeenteraad en het zoeken naar de juiste partners waren oorzaken waarom de oprichting zo lang op zich heeft doen wachten.

Startkapitaal
Voor Ronald Wiggers, directeur van 1012Inc, telt alleen het resultaat. ‘De gemeente heeft met 21 miljoen fors bijgedragen. Dat is geen gering bedrag en de gemeente heeft zich bovendien voor tien jaar vastgelegd in dit project. Burgemeester Van der Laan verdient een pluim, want hij heeft zich ongelooflijk ingezet om alle deelnemers zover te krijgen.’
Het is ook bijzonder dat de pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Rabobank Pensioenfonds en het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw zich voor een periode van tien jaar hebben vastgelegd. ‘Dat is uitzonderlijk in deze wereld’, aldus Wiggers. Hij heeft als voormalig directeur van NV Stadsgoed veel ervaring met de buurt en is gepokt en gemazeld waar het aankopen van vastgoed betreft.
Het privaat-publieke bedrijf 1012Inc heeft een aanmerkelijk startkapitaal. Stadgenoot heeft het complete huizenbezit van dochteronderneming NV Stadsgoed ingebracht en de gemeente heeft haar lening aan Stadgenoot omgezet in aandelen ter waarde van 21 miljoen. Daarnaast zijn de pensioenfondsen met een bedrag van 59 miljoen over de brug gekomen. Bij elkaar dus een aardige pot om mee aan de slag te gaan.
Voor directeur Wiggers geldt er zowel de maatschappelijke doelstelling van zijn organisatie als een commercieel oogmerk.
‘Wij willen er vanuit onze maatschappelijk doelstelling alles aan doen om het leefklimaat in dit gebied aantrekkelijker te maken. Dat doen we door vastgoed strategisch aan te kopen en dit vervolgens goed te beheren. Daarnaast hebben we een rendement van vier procent afgesproken, mede omdat de pensioenfondsen de pensioenen moeten veiligstellen. Daar moeten we ons aan houden’, licht hij toe.
‘Wij opereren niet alleen op de Wallen, maar in het hele postcodegebied en dus ook op de Nieuwezijds Voorburgwal, het Damrak, de Nieuwendijk en in de Kalverstraat. Daar speelt een vergelijkbare problematiek als op de Wallen, maar anders van kleur. In sommige winkelstraten wordt de huur soms vanuit verre buitenlanden betaald. Dat zouden wij nooit accepteren.’

Monocultuur
Over de wijze waarop vastgoedbezit kan bijdragen aan een gezond leefklimaat in een stad zegt Wiggers,
‘De monocultuur die het 1012-gebied bedreigt, of die hier al heerst, moet worden doorbroken. Dan gaat het over de minisupermarkten, de souvenirzaakjes, ijs- en wafelwinkels. Niets ten nadele natuurlijk van de bonafide uitbaters van ijs- of kaaswinkels, maar als je winkelstraten alleen aantrekkelijk maakt voor toeristen gaat dat ten koste van de bewoners en de andere ondernemers in de buurt.’
1012Inc richt zich dus op de aankoop en ontwikkeling van vastgoed ten gunste van de leefbaarheid.
‘Denk daarbij aan het aankopen van verwaarloosde panden die in handen zijn van dubieuze personen, zaken waar een luchtje aan zit. Die willen we herontwikkelen en renoveren op een hoog kwalitatief niveau. Dat deden we als NV Stadsgoed ook al.’
Het aankopen van een pand om te verhinderen dat het in dubieuze handen valt dient een strategisch belang. ‘Het Mercuriusgebouw aan de Prins Hendrikkade, ooit eigendom van Ronald Jan Heijn, is daar een mooi voorbeeld van’, aldus Wiggers.
Hij geeft aan dat het specifieke probleem van vastgoed dat in dubieuze handen terechtkomt, niet alleen in het 1012-gebied maar in de hele stad speelt: ‘En ook nog daarbuiten, hoewel het gevaar in Amsterdam toch het grootst is. Ik pleit ervoor om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de Wet Voorkeursrecht Gemeente biedt, om als gemeente als eerste een strategisch interessant pand te mogen kopen.’

Verder heeft 1012Inc een budget gekregen om goede buurtinitiatieven te ondersteunen die de sociale cohesie kunnen versterken: ‘Het initiatief daartoe laat ik aan de buurt. Wij wachten met smart op de door het Integraal Burgwallenoverleg voor te dragen buurtcommissaris. Die kan dan samen met de al benoemde commissarissen daadwerkelijk invloed uitoefenen op ons beleid.’
De nieuwe organisatie moet een nieuwe, krachtige motor voor de toekomst van het Wallengebied worden.
Wiggers beschikt daarvoor over een klein, maar effectief werkend team van vier medewerkers.
Onder hen is ook de huismeester en alleskunner Henk de Vos. Hij houdt kantoor in het 1012-gebied, waarmee aan een belangrijke eis van de gemeenteraad is voldaan.

Aanjagen
Het vastgoed van 1012Inc ligt over het hele 1012-gebied gespreid en zal gaan toenemen. Logischerwijs is Wiggers voorzichtig waar het toekomstige aankopen betreft.
‘Waar we nog panden willen verwerven kan ik niet al te zeer prijsgeven. Anders ondermijnen we mogelijk onze onderhandelingspositie en dat is niet handig. Maar ik kan wel dit zeggen. Op het Damrak en de Nieuwendijk zijn we een belangrijke speler; op de Wallen hebben we ongeveer negentig panden. En onze portefeuille is 180 miljoen waard.’
Wiggers geeft aan dat het niet het streven is om in het 1012-postcodegebied alle vastgoed te verwerven. ‘Op een gegeven moment moeten we iets aanjagen en dan moet de buurt meedoen. Particuliere eigenaren die verhuren moeten ook mee gaan doen – en dus niet voor die shoarmazaak kiezen, maar voor dat mooie restaurant. We zijn een betrouwbare verhuurder die niet voor de maximale huurbedragen gaat, maar gematigde huren vraagt. Laten we niet vergeten dat we daarin af en toe ook navolging krijgen. Dat is heel positief.’
Het huidige bezit blijft ook in de komende jaren grotendeels in de sociale sector. Wel wil 1012Inc meer woningen voor de middencategorie ontwikkelen, met huren tussen de 900 en 1200 euro.

Huisartsenpost
Door menigeen wordt de 1012Inc gezien als een soort NV Zeedijk, maar dan voor de Wallen.
Volgens Wiggers is dat geen goede vergelijking en kun je het Wallengebied niet een-op-een met de Zeedijk vergelijken.
Hij somt drie verschillen op:
‘Toen de NV Zeedijk in 1984 werd opgericht, stond de economie er slechter voor. De vastgoedprijzen lagen ook een stuk lager. Ten tweede heerst er nu een heel ander politiek klimaat. En ten derde: het Wallengebied is vele malen groter dan de Zeedijk, met grotere belangen. Elke straat verdient er bovendien zijn eigen aanpak.’
Als het aan Wiggers en 1012Inc ligt, blijven de Achterburgwal en Voorburgwal een gemengde buurt: ‘De prostitutie hoeft hier niet te verdwijnen. Ik wil functies toevoegen die complementair zijn. Een seksmuseum, maar ook een huisartsenpost. Die laatste is een belangrijke voorziening voor de buurt.’
En het Sint Annenkwartier? ‘Daarvoor zou je een heel ander scenario kunnen bedenken. Misschien moeten we daar de woonfunctie meer stimuleren. En natuurlijk mislukt er wel eens iets. Maar wij willen de woonhuren gematigd houden, en bedrijven aantrekken die een toegevoegde waarde hebben voor de buurt.’

Geen reactie

Laat een bericht achter

E-mailadressen worden niet gepubliceerd.

VOLG ONS OP