Touroperators vragen zelf om regels

Het aantal groepen en – vooral – de grootte van die groepen zorgt voor steeds grotere ergernis en klachten. Op 3 april ondertekende een aantal aanbieders van rondleidingen een convenant dat zou moeten leiden tot minder overlast. De touroperators hebben vrijwillig afgesproken zich te gaan houden aan een maximale grootte voor de toeristengroep en andere spelregels. Maar is een vrijwillige overeenkomst nu de oplossing voor de overlast? ‘Ja’, zegt de een. ‘Nee’, roept de ander, want er lopen nog steeds grote groepen rond.

Het Parool schreef ronkend: ‘Convenant tegen extreme overlast Wallen werkt niet’. De PvdA vroeg er zelfs een spoeddebat over aan. En gidsen worden aangesproken of zelfs regelrecht aangevallen door buurtbewoners. Er lijkt een strijd te ontbranden tussen believers en non-believers.

De ergernis over de vele grote groepen neemt toe. Stadsdeel Centrum heeft zich hierover achter de oren gekrabd en zon op maatregelen, maar toen kwam de toeristenbranche zélf met het idee voor regulering. Zelfregulering binnen zo’n dominerende branche? Zou dat werken? Het was het proberen in ieder geval waard, vonden zowel het stadsdeel als wethouder Kajsa Ollongren. Hoewel er veel scepsis bestond over mogelijk boterzachte afspraken met de toeristenindustrie, deden ook wijkoverleg d’Oude Binnenstad, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, bewoners vanuit het schouwproject, maar ook het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) en de belangenvereniging voor sekswerkers PROUD aan de gesprekken mee.

Afspraak
Al snel werd het duidelijk dat de belangen van de verschillende partijen ver uit elkaar lagen. Waar bewoners de touroperators voorhielden dat gidsen met hun groepen inbreuk maakten op hun leef- en werkomgeving, bepleitten de laatsten hun economische belang. Immers, het is goed verdienen in het Wallengebied.
Toch bleken ook de touroperators zich ervan bewust dat er op de Wallen een onwerkbare sfeer zou ontstaan als men geen poging tot matiging zou doen. De roep om regels en handhaving is groot. Ook bij de branche zelf, want een tourorganisator die zich netjes aan de afspraken houdt wil ook graag dat zijn concurrenten aan dezelfde regels worden gehouden. En regels? Die zijn er vooralsnog niet.
Maar regels komen er wel, zo lijkt het. Wethouder Ollongren: ‘Bij het tekenen wisten we dat het convenant een eerste stap, maar misschien niet genoeg zou zijn. We hebben al meteen bij de ondertekening gezegd: luister, terwijl wij hier onze handtekening zetten wordt er gewerkt aan een mogelijke invoering van een vergunningstelsel. We weten nog niet of we dat gaan doen, maar we gaan het wel voorbereiden.’

Er is een deel van de rondleidingensector veel aan gelegen om mee te doen aan het convenant. Want wie meewerkt maakt kans om voorrang te krijgen bij een eventueel toekomstig vergunningstelsel of een korting op promotie via Amsterdam Marketing. En wie níet aan het convenant meewerkt, zou weleens de kans kunnen lopen om in de toekomst als bad guy te worden aangemerkt en dat zou tot economische schade kunnen leiden.
Zo werd de deelnemers tijdens de besprekingen tegelijkertijd een worst voorgehouden en een zwaard boven het hoofd gehangen.
Maar nu blijft de vraag: werkt het convenant nu wel? Of toch niet? En het antwoord?Iedereen heeft gelijk.

‘Het werkt niet.’
Een rondgang door het Wallengebied maakt al snel duidelijk dat er nog steeds veel, en vooral grote groepen over het Oudekerksplein en de burgwallen rondstruinen. En de gidsen staan nog steeds bij de sekswerkers voor de ramen. En ze lopen nog steeds met een microfoon door de stad.
De oorzaak hiervan is soms even simpel als knullig. Het convenant is door slechts een klein deel van de organisatoren ondertekend. Gidsen die van buiten komen hebben eenvoudigweg geen flauw benul van een convenant, of ze houden zich van de domme. De gemeente probeert steeds meer aanbieders te bereiken, maar door te dringen tot Sjanghai en Wit-Rusland blijkt lastig.

‘Het werkt wel.’
Wethouder Ollongren: ‘Bij de ondertekening wisten we ook dat we nog niet iedereen hadden bereikt. Dat er partijen zijn die het convenant nog niet kennen. Ik zie het en ik hoor het, dat er nog steeds grote groepen zijn in de binnenstad. Uit de monitoring tot nu toe blijkt dat degenen die het convenant hebben getekend zich er in grote meerderheid wel netjes aan houden. We moeten eraan werken dat we de overlast al op basis van vrijwilligheid terugdringen, maar ik houd er wel ernstig rekening mee dat we méér zullen moeten doen.’
Als inwoners van de binnenstad nog steeds grote groepen zien, dan vindt Ollongren dat vervelend, zegt ze. ‘Ik wil daar ook een einde aan maken. Maar je kunt hieraan niet de conclusie verbinden dat het convenant niet werkt. Het is niet perfect, maar wel een stap in de goede richting. Of er verdere maatregelen nodig zijn, dat moeten we dit najaar met elkaar beoordelen. ‘

Het zwaard van Damocles blijft dus nog even boven de partijen hangen.

Geen reactie

Laat een bericht achter

E-mailadressen worden niet gepubliceerd.

VOLG ONS OP