Good guides en bad guides

Sandemans verziekt de sfeer.

Zes maanden geleden hebben wethouder Kajsa Ollongren en stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje afspraken gemaakt met gidsen en touroperators om de overlast van rondleidingen in het Wallengebied te beperken. Dit ‘Convenant rondleidingen op de Wallen’ wordt inmiddels nageleefd door vele individuele gidsen, kleinere organisaties, grotere bedrijven en free tour-ondernemingen. Zij houden zich aan de afspraak om de groepsgrootte te beperken tot maximaal 25 personen, liefst minder, en aan een reeks andere richtlijnen.

Het zwakke punt van een convenant is echter de basis van vrijwilligheid. En een van de grootste veroorzakers van overlast, Sandemans New Europe, weigert zich bij de afspraken aan te sluiten. Het gedrag van hun gidsen is een doorn in het oog van de gidsen die de leefbaarheidsafspraken wél naleven. Hier lijkt dus een scheiding te ontstaan tussen good guides en bad guides in het Amsterdamse Wallengebied.

Belaagd
Bewoners kunnen het onderscheid tussen good guides en bad guides moeilijk maken en dat levert steeds vaker nare confrontaties op.
‘Vijf jaar geleden ben ik als gids begonnen, uit liefde voor mijn stad. Ik werk voor verschillende opdrachtgevers die zich keurig houden aan de regels van het convenant. Helaas worden gidsen door bewoners negatief bejegend, uitgescholden en zelfs geslagen’, zegt Steve Attersol, lid van Gidsenorganisatie Guidor en gecertificeerd gids. Hij is een van de vakgenoten die naar buiten treden met de ervaring dat Amsterdammers steeds vaker voor eigen rechter lijken te spelen tegenover gidsen die rondleidingen verzorgen in de stad.
‘Tijdens een Red Light walking tour kwam er een vrouw naar mijn groep en begon mij uit te schelden. Daarna kwam ook haar man erbij en die begon onder andere over het convenant. Blijkbaar had hij de klok horen luiden, maar wist hij niet waar de klepel hing. Het gaf deze mensen blijkbaar een machtsgevoel en een vrijbrief om als soort van politieagent op te treden. Ik weet ook van een vrouwelijke collega dat zij zelfs is aangevallen en dat er aangifte is gedaan.’
De irritatiegraad onder Amsterdammers neemt toe, zeggen gidsen. Niet alleen in het gebied waar het convenant geldt, op de Wallen, maar ook daarbuiten zijn gidsen steeds vaker doelwit van agressie. Athanitsa Ioannidis noemt het zelfs een hetze. ‘Ik ben al ruim dertig jaar stadsgids, maar de laatste tijd voel ik me belaagd. Mensen maken foto’s van mijn groep als ik rustig met ze door het Wallengebied loop.’ Ioannidis gebruikt een Whisper-systeem met oordopjes. Omwonenden hebben dus geen last van haar uitleg. Toch wordt ook zij lastiggevallen. ‘Ik loop met een uitschuifstokje met een vlaggetje om mijn groep bij elkaar te houden. Onlangs kwam er een keurige oudere heer op me af die me het vlaggetje uit handen probeerde te slaan. Daardoor voel ik me nu een doelwit zodra ik mijn gidsenvlag gebruik.’

Volgens Guidor-gids Frans Driessen heeft de negatieve berichtgeving in Het Parool zeker bijgedragen aan de houding van Amsterdammers tegenover stadsgidsen. ‘Gidsen trekken zich niks aan van afspraken’ kopte de krant, terwijl het convenant nog maar net in werking was getreden en er nog veel onduidelijkheid heerste over de afspraken. Driessen: ‘Het voelt soms als een NSB-cultuurtje. Wij worden nagewezen alsof we misdadigers zijn.’ Driessen pleit voor goede regelgeving en certificering van alle gidsen. ‘Wij lopen heel erg ons best te doen om geen overlast te veroorzaken, maar elke flapdrol mag een verhaal vertellen op de Wallen. En handhaving kan niets doen, omdat er geen regels zijn.’

Weigering
Maar de grootste ergernis voor de deelnemers aan het convenant is de pertinente weigering van een van de grootste aanbieders van free tours in Europa, Sandemans New Europe. Hun Engelstalige, maar vooral hun Spaanstalige gidsen verzieken de sfeer in de binnenstad. Ze zijn luidruchtig, hun groepen zijn heel groot en hun verhalen lijken vaak meer op straattheater dan op een normale rondleiding. Ook het stadsbestuur is zeer ontstemd door de weigering van Sandemans New Europe, die overigens ook elders in Europa onder vuur ligt door zijn agressieve tourgedrag. Inmiddels wordt het free tour-bedrijf in hetzelfde rijtje genoemd als Airbnb en Uber.
Stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje is niet blij dat Sandemans New Europe weigert mee te werken aan de leefbaarheid van de stad: ‘Wij voeren constructief overleg met verreweg de meeste tourorganisaties. Ons convenant is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en goede afspraken. Ik betreur in hoge mate dat een klein aantal organisatoren hier niet aan mee wil doen. Zij stellen hun eigen belangen boven die van de stad waarin zij te gast zijn. Bovendien laten zij op deze manier hun goedwillende collega-bedrijven in de steek.’
Sandemans New Europe zou dus eens goed de oren gewassen moeten worden. Maar zoals meer van dit soort ondernemingen staat ook Sandemans snel klaar met een contingent advocaten. De welwillende gidsen en de bewoners van de stad zijn intussen de dupe.

Geen reactie

U kunt geen reactie achterlaten

VOLG ONS OP