Project 1012 is dood. Leve Project 2.0!

De Rekenkamer heeft eerder dit jaar korte metten gemaakt met Project 1012 en noemt als oorzaken een gebrek aan politiek draagvlak, onvoldoende beschikbare middelen en instrumenten, en een gebrek aan daadkracht.
In het rapport merkt de Rekenkamer daarbij op dat ‘de reactie van het College de indruk wekt dat de noodzaak voor deze extra inspanningen niet helemaal wordt onderkend.’ Omdat zowel de criminele ondermijning als de toerismeoverlast zijn toegenomen, lijkt de tijd rijp voor een Project 2.0.

In 2009 startte de gemeente Project 1012, waaraan een groot onderzoek naar de criminele ondermijning in het Wallengebied voorafgegaan was. Dit Emergo-onderzoek (2007-2011), kwam tot stand in samenwerking met de politie, justitie en de fiscus en bracht ernstige problemen in bepaalde branches aan het licht.
Met Project 1012 wilde de gemeente de criminele infrastructuur op de Wallen doorbreken en de kwaliteit van het entreegebied van Amsterdam vergroten. Dit ambitieuze project kende enige succesjes, maar het hoofddoel is nooit gehaald. Ondertussen veranderde de stad onder invloed van het toenemende massatoerisme, wat weer nieuwe problemen met zich mee heeft gebracht.

Op 11 juli stuurde minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een brief naar de Tweede Kamer. Hij schreef daarin dat de georganiseerde criminaliteit de samenleving ondermijnt en zich in allerlei woonwijken en legale sectoren heeft genesteld zoals transportvoorzieningen, de financiële en juridische dienstverlening, recreatieterreinen, de vastgoedsector, horeca, detailhandel et cetera.
Hij pleit in zijn brief voor ‘een combinatie van preventie, toezicht en handhaving en repressie.’

Lucky Luke
Begin dit jaar had Grapperhaus in NRC Handelsblad al de toon gezet met de aankondiging van een nieuw actieplan tegen de ondermijnende criminaliteit. ‘De overheid moet een beetje zijn als Lucky Luke die een geterroriseerde buurt binnenrijdt. Mensen moeten zien dat de overheid er keihard tegenin gaat.’
De eerste cowboy die opdook in de rosse buurt was ombudsman Arre Zuurmond. Hij haalde vanaf zijn tijdelijke adres op de Wallen het wereldnieuws met zijn constatering dat er sprake is van een handhavingscrisis in een wetteloze jungle.
Zuurmond schreef dat de bewoners niets merken van de extra maatregelen van de gemeente tegen de overlast in de binnenstad: ‘Gedurende de nacht wordt het niet rustiger maar drukker. Er vinden massaal overtredingen plaats en zichtbare handhaving ontbreekt grotendeels.’
Op een broeierige zomeravond ging ook de kersverse burgemeester Femke Halsema de buurt in om de situatie met eigen ogen te aanschouwen. Met veel tamtam kondigde ze kort daarna nieuwe maatregelen als dweilpauzes aan. Maar die zijn er niet gekomen.

Prostitutiediscussie
De zinderende zomer was nog niet ten einde toen een tweede cowboy opstond in de media. Oud-hoofdcommissaris van de politie Joop van Riessen riep in Het Parool op om te stoppen met de prostitutie op de Wallen. ‘De functie van hoerenbuurt voor zeelieden is allang vervaagd. Nu trekken hordes joelende toeristen langs Oost-Europese vrouwen. Het is mensonterend, een schandalige situatie.’
Volgens Van Riessen durft de politiek het debat over de sluiting van de Wallen niet aan. Toch vonden zijn woorden weerklank in de politiek. Op een kennismakingsbijeenkomst met het Integraal Burgwallen Overleg (IBO) liet burgemeester Halsema zich ontvallen: ‘De woorden van Van Riessen zijn mij uit het hart gegrepen’.
Zo is ineens de discussie over het verplaatsen van de prostitutie naar andere buurten geen politiek taboe meer. De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP spraken zich uit over een nieuw vergunningenbeleid voor prostitutie buiten het centrum. En het CDA pleitte voor het radicaal stoppen met raamprostitutie op de Wallen.
Daarmee zouden niet alleen de Wallen worden ontlast, maar ook zouden de prostituees geen last meer hebben van massa’s toeristen die wel komen kijken, maar niet kopen. Dan zou er dus een einde komen aan de raamprostitutie zoals we die hier nu kennen.
Burgemeester Halsema heeft gezegd dat stoppen met raamprostitutie geen doel op zich is. Maar er geldt volgens haar geen enkel taboe bij de aanpak van de binnenstad.

24-uurseconomie
De Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA) is tegen sluiting van de ramen en wil juist méér geschikte werkplekken in de buurt.
‘Met Project 1012 en het gebrek aan handhaving heeft de gemeente van de Oudezijds Achterburgwal een Red Light Strip gecreëerd waar alles kan en mag. De OVOA pleit voor terugkeer van de oorspronkelijke raamprostitutiezone, dus inclusief de ramen in het Sint Annenkwartier’, aldus woordvoerder Marcel Katee.
Volgens hem moet de gemeente geen proefballonnen oplaten en zich houden aan het coalitieakkoord van mei 2018, waarin staat dat nieuw beleid en initiatieven ten aanzien van prostitutie in goed overleg met de sekswerkers zelf worden ontwikkeld.
De OVOA heeft een eigen toekomstvisie opgesteld en wil van de Wallen hét erotisch en cultureel centrum van Europa maken met een 24-uurseconomie voor winkel-, horeca-, leisure- en erotische functies.

Overlastbestrijding
Veel buurtbewoners zien juist liever een beperking van de openingstijden en een uitbreiding van de handhaving. ‘Ik zie de raamprostitutie het liefst verdwijnen, want die trekt een dronken publiek aan. En waarom gaan de ramen en horeca ’s nachts niet tegelijkertijd dicht?’, aldus buurtbewoner Teun Hubar.
Burgemeester Halsema heeft op 11 december een reeks maatregelen tegen de overlast aangekondigd die op korte termijn ingaan. Zo worden er in de avond en de nacht tijdelijk extra handhavers ingezet die boetes direct innen. Ook is er een communicatiecampagne over het alcoholverbod van start gegaan. Daarnaast wordt er streng gehandhaafd op het doorschenken in de horeca op straffe van een week geen alcohol te mogen schenken.
De komende maanden komt Halsema met meer maatregelen. De nieuwe visie over de toekomst van de Wallen en de daarbij horende structurele ingrepen wordt van de zomer gepresenteerd.

Nieuwe wapens
Cowboys kunnen niet zonder wapens. In november heeft Minister Grapperhaus opnieuw een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een update over nieuwe en lopende wetgeving, maatregelen, instrumenten en geld om de criminele ondermijning aan te pakken.
Amsterdam krijgt ruim 8 miljoen euro uit het Ondermijningsfonds van 100 miljoen en de burgemeester krijgt steviger instrumenten om meer grip op de stad te krijgen. Daarnaast heeft Grapperhaus landelijk meer dan 1100 extra agenten beloofd en loopt er een big data-analyse naar criminele ondermijning.
De APV wordt uitgebreid met een aanwijzingsbesluit. In de strijd tegen de criminele ondermijning geeft dit aan de burgemeester de bevoegdheid om panden, straten, branches en gebieden aan te wijzen waar een vergunningsplicht gaat gelden voor bepaalde bedrijfsmatige activiteiten.

Begin januari start Halsema gesprekken met ondernemers en bewoners van de binnenstad. De gesprekken moeten leiden tot het nieuwe Project 2.0 tegen de criminele ondermijning en voor een leefbare binnenstad. Met draagvlak, toereikende middelen en daadkracht.

Geen reactie

U kunt geen reactie achterlaten

VOLG ONS OP