Water onder de 3D-brug …

We moesten er lang op wachten, maar eindelijk is het dan zover. Op 15 oktober zijn de herstelwerkzaamheden aan de kademuur aan de oneven zijde van de Oudezijds Achterburgwal begonnen. De kademuur en het riool tussen de Barndesteeg en de Oude Hoogstraat worden vernieuwd. Daarna zal de straat opnieuw worden ingericht.

Werkterrein
Tijdens de werkzaamheden wordt de Stoofbrug, de tijdelijke voetgangersbrug bij de Stoofsteeg, verwijderd. Over het water is door de aannemer een platform gebouwd, waarop een mobiele kraan rijdt die wordt gebruikt voor de sloop van de bestaande kade. De aanvoer van bouwmaterialen en materieel gaat zo veel mogelijk over het water vanaf de Oudezijds Kolk. Het platform met bouwketen doet overdag dienst als werkterrein en als overslag voor bouwmaterialen. Na werktijd vanaf 16.00 uur en in het weekeind kan het publiek ervan gebruikmaken om de gracht over te steken.
Harold IJskes is de omgevingsmanager die de werkzaamheden begeleidt. Bewoners in de omgeving ontvingen van hem onlangs een uitvoerige informatiebrief, waarin hij ze ook een inkijkje in de toekomst geeft. Als de werkzaamheden uiteindelijk gereed zullen zijn en het overslagplatform weer weg is, komt er in plaats van de huidige (tijdelijke) en de vorige (oorspronkelijke) brug van de Stoofsteeg weer een brug.

Brug
Al langere tijd gingen er geruchten dat het een stalen brug uit de 3D-printer zou worden. Het eerste ontwerp daarvoor was weliswaar sterk genoeg om de vele wandelaars op de brug te kunnen houden, maar bleek niet sterk genoeg bij aanvaring door een boot in de gracht. De plannen waren mooi: de brugrand begon laag aan de kademuur en werd naar boven toe steeds slanker en fijner. Juist het lage deel vormde het probleem en de gemeente wilde geen meerpalen in de grachten plaatsen of andere aanvaarbeveiliging.
Het ontwerp van de 3D-brug is inmiddels behoorlijk van vorm veranderd. Door proeven en testen is de vorm aangepast aan het programma van eisen. Ook wordt hij voorzien van sensoren die geanonimiseerde data verzamelen, om het stadsbestuur te helpen bij het in kaart brengen van de drukte en te onderzoeken welke maatregelen welk effect hebben. Het ontwerp heeft op de Dutch Design Week de publieksprijs 2018 gewonnen. Maar of de 3D-brug er daadwerkelijk komt, tijdelijk of permanent, is nog steeds niet zeker. De oorspronkelijke Stoofbrug is netjes opgeslagen. Het zou dus best ook kunnen dat die brug hier, na een noodzakelijke restauratie, weer terugkomt.

Herinrichting
De herinrichting van de buurt wordt binnenkort opnieuw geëvalueerd binnen de gemeente. Het huidige inrichtingsplan dateert namelijk van tien jaar geleden. Sindsdien is het aantal bezoekers op de Wallen behoorlijk gegroeid. Kortom, er zal nog heel wat water door de Achterburgwal stromen totdat de werkzaamheden klaar zijn, want die worden naar verwachting pas eind 2019 afgerond. Dan zullen er op het kale stukje gracht ook eindelijk weer bomen komen.

Wie vragen heeft kan terecht bij Harold IJskes, begeleidend omgevingsmanager,06 113 17 119; h.ijskes@amsterdam.nl.

Geen reactie

U kunt geen reactie achterlaten

VOLG ONS OP