Dit is pas het begin

Overlastbestrijding in Wallengebied

‘Er zijn blijvende maatregelen nodig om de overlast in de binnenstad aan te pakken’, schreef burgemeester Halsema op 11 december in een brief aan de gemeenteraad. Deze nieuwe maatregelen moeten op korte termijn resultaten gaan opleveren. Hier zijn de eerste maatregelen die dit jaar van kracht worden in het Wallengebied.

1             Meer handhaving op straat
In de avond en nacht komen er handhavers bij.

2             Direct innen boetes
Er worden PIN-apparaten ingezet om boetes direct te innen.

3             Meer hosts
Ook in de weekendnachten zullen er hosts komen om de bezoeker te laten merken dat die ‘te gast’ is.

4             Zichtbaar alcoholverbod
Via een tijdelijke campagne worden bezoekers met spandoeken, met posters en via social media op het alcoholverbod gewezen.

5             Beperken groepsrondleidingen Wallen
Vanaf 1 april 2019 zijn groepsrondleidingen in de avonduren na 19 uur verboden. Na 1 januari 2020 worden rondleidingen geheel verboden.

6             Aanpak overlastveelplegers
Het aanpakken van de veelplegers van overlast (nepdope, intimidatie enzovoort) zal worden verbeterd en uitgebreid.

7             Terugbrengen openingstijden alcoholvrije zaken in het Wallengebied
De uiterste sluitingstijd van alcoholvrije zaken in de weekendnachten wordt teruggebracht van 06 uur naar 04 uur.

8             Actie Service Centrum
Het Actie Service Centrum zal voor alle overlastmeldingen in de openbare ruimte 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn.

9             Handhaving alcoholverkoop in winkels
Bij winkels die alcohol verkopen in de binnenstad wordt strenger gecontroleerd of zij zich aan de winkelsluitingstijden houden (niet na 22 uur open zijn).

10           Aanpak doorschenken in horeca
Als een overduidelijk dronken persoon alsnog alcohol krijgt geschonken in een horecaonderneming kan direct de drankvergunning voor een week worden ingetrokken.

11           Gerichte handhaving horeca
Bij overtredingen van geluidsoverlast kan een horecaondernemer zijn exploitatievergunning verliezen.

12           Extra inzet schoon
De Wallen zullen op piekmomenten slimmer schoon worden gehouden.

13           Wildplassen tegengaan
Er zal worden geëxperimenteerd met greenpee’s (’s nachts een toilet, overdag een bloembak).

14           Bevorderen doorstroming
Er worden modelsimulaties voor crowdmanagement gebouwd, wat ingrijpen mogelijk maakt voordat er problemen door grote bezoekersaantallen ontstaan.

15           Openbare ruimte
Er wordt gekeken hoe de openbare ruimte rustiger en overzichtelijker kan worden ingericht zoals met fietsmaatregelen (fietsparkeren en doorstroming), terrasbeleid, het verwijderen van onnodige obstakels en betere verlichting.

16           Bewegwijzering
Duidelijke informatie over routes en voorzieningen kan overlast door rondhangend publiek verminderen. De bewegwijzering zal in het Wallengebied worden verbeterd.

17           Extra handhavingsinzet overlast te water
In het vaarseizoen van 2019 (april t/m september) wordt tijdelijk extra handhavingscapaciteit ingezet.

18           Overlast op- en afstaplocaties
Bij een aantal veelgebruikte op- en afstaplocaties is veel overlast. De gemeente gaat in het vaarseizoen 2019 door met het aanpakken van deze problematiek en onderzoekt of er tijdelijk alternatieve opstaplocaties kunnen worden ontwikkeld op bewonersluwe plaatsen.

19           Nachtsluiting van de grachten
Varen op de grachten zal tussen 23 uur en 07 uur in de binnenstad worden verboden om de overlast te water terug te dringen.

20           Verbieden pleziervaart met meer dan 12 opvarenden
De gemeente gaat pleziervaart met meer dan 12 opvarenden zonder vergunning verbieden.

21           Maatregelen rondrijdende taxi’s
Er zijn rond de Wallen proeven gedaan met het tijdelijk afsluiten voor taxiverkeer in de nacht. Er komt een aanpak van de taxiproblematiek met gerichte handhaving, nachtelijke pop-upstandplaatsen en maatwerk per locatie.

22           Straatgerichte aanpak diversiteit winkelaanbod
Er mogen in een groot deel van stadsdeel Centrum geen nieuwe ‘toeristische’ functies bijkomen. In een aantal winkelstraten, waaronder de Oude en Nieuwe Hoogstraat, werkt de gemeente samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners aan het aantrekkelijker maken van het winkelaanbod.

Geen reactie

U kunt geen reactie achterlaten

VOLG ONS OP