Politici, laat u niet meeslepen!

Lobby van seksindustrie

Er is veel mis in de binnenstad. De buurt klaagt, de pers schrijft. Over de drugshandel en de daarbij horende witwasserij. Over onroerend goed dat in verkeerde handen komt en dan verhuurd wordt aan passanten in plaats van aan bewoners die binding hebben met de buurt. Over afnemend aanbod van aantrekkelijke winkels voor een gemengd publiek. En over de explosieve toename van toeristenwinkels en toerisme-activiteiten in een overvolle binnenstad.

De gemeente neemt maatregelen om de situatie te normaliseren. Maar terwijl het lijkt alsof alle neuzen voor de oplossingen nu in dezelfde richting staan, wordt er door Wallenondernemers en enkele minder goed geïnformeerde politieke partijen aan de poten gezaagd van het gezonde gezag van de burgemeester.
Bewoners, reguliere winkeliersverenigingen en de gemeente streven naar een gezamenlijke aanpak van de problemen van de binnenstad en dan met name op de Wallen. Burgemeester Halsema heeft kort na haar aantreden al snel maatregelen aangekondigd voor de korte termijn en werkt aan een visie voor de langere termijn. ‘Daarbij is niets taboe’, zegt zij.
Eén partij neemt echter een standpunt in dat radicaal tegen die gezamenlijkheid ingaat: de Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA). Deze heeft een visie gepubliceerd die haaks op die van alle overige partijen staat.

Breuk
In een eigen toekomstvisie schrijft de OVOA over haar ambities voor de periode tot 2028. Zo wil de vereniging dat de Wallen hét (!) erotische vermaakscentrum van Europa worden. Ze willen ook meer prostitutieramen en meer erotisch entertainment, verbonden met detailhandel, horeca, creativiteit en bezienswaardigheden.
In haar visie vraagt de OVOA om verruiming van de winkelsluitingstijden om in het centrum een 24 uurseconomie (!) mogelijk te maken.
Via allerlei ondersteunende maatregelen als een Opleidingsfonds Raamprostitutie, een parkeergarage onder de Geldersekade, een hoogwaardige kleinschalige horeca, gebiedseigen evenementen, een top-nachtclub en nog veel meer activiteiten, moet uiteindelijk het erotisch centrum van Europa gerealiseerd worden.
Met deze visie gaat de OVOA diametraal in tegen de opvatting dat het centrum een balans moet kennen van wonen, werken en recreëren. Daarmee claimt de vereniging het gebied exclusief voor de erotische sector en de daaraan gerelateerde toeristische uitgaansgelegenheden. Het is een keuze waarbij zij de andere gebruikers van de binnenstad volledig veronachtzaamt.
Deze wens van de OVOA betekent een complete breuk met de tot nu toe gehanteerde uitgangspunten van leefbaarheid en van evenwicht tussen de belangengroepen. Feitelijk is er sprake van een ‘oorlogsverklaring’ aan die groeperingen.
Voordeel van deze bruuske opstelling is wel dat iedereen nu duidelijk ziet waar ‘de branche’ voor staat en waar Amsterdam op kan rekenen als deze plannen werkelijkheid zouden worden.

Lobby
Vanuit bijna alle politieke partijen is in de plaatselijke pers wel een bijdrage geleverd aan de discussie over de toekomst van de oude binnenstad. Daar waren prima stukken bij, waarbij opviel dat de beide christelijke eenmansfracties uit de raad heel goed op de hoogte bleken te zijn van de situatie in de rosse buurt.
Een merkwaardige reactie, en ook een verontrustende, was die van de fractievoorzitters van GroenLinks en D66 in Het Parool. Daarin kregen de sekswerkers een nogal bepalende rol toebedeeld bij de toekomstige vormgeving van de prostitutie. Ook de fractie van Bij1 bleek volledig gevallen te zijn voor de lobby van de seksondernemers.
Bewoners en reguliere ondernemers kwamen in het verhaal niet voor. Dat is verontrustend. Uit een artikel in De Telegraaf bleek dat de belangenvereniging van sekswerkers Proud en de ondernemersvereniging van de Oudezijds Achterburgwal, beide met ondersteuning van de steeds weer opduikende ‘sekssocioloog’ Laurens Buijs, hun uiterste best zullen doen een claim te leggen op de oude binnenstad als het erotisch centrum van Europa.
Daarmee wordt de discussie over leefbaarheid en over evenwicht tussen wonen, werken en recreëren volstrekt aan de kant gezet.

Politici, besef wat er aan de hand is en laat u niet meeslepen door commerciële deelbelangen!

[foto: IMG_6948a.jpg]

Geen reactie

U kunt geen reactie achterlaten

VOLG ONS OP