Er is geen handhaving

Bewoners en ondernemers roepen om meer en betere handhaving in het Wallengebied, maar de politie komt handen te kort en de organisatie van de afdeling handhaving faalt. Onlangs kondigde burgemeester Halsema aan streng te gaan handhaven op misdragingen in het Wallengebied. En er zouden ook meer handhavers komen. Maar waar zijn ze dan? De redactie van d’Oude Binnenstad is op onderzoek uitgegaan en concludeert: er is helemaal geen handhaving.

Bierblikjes
Het is vrijdagavond kwart over negen. Een groep van zo’n vijftien opgeschoten Duitse jongens loopt de Wallen op, elk met een Heinekengroen blikje gerstenat in de hand. ‘Hé Heinz! Hier geht’s entlang!’ Ze slaan de Stoofsteeg in.
Midden in de steeg passeren ze een koppel agenten. De vijftien blikken bier worden genegeerd. Dat lijkt vreemd, want de burgemeester had nu juist ingezet op stevig handhaven tegen alcoholgebruik op straat. Navraag bij de agenten levert een verrassend antwoord: ‘We hebben het niet gezien’.
‘Dat antwoord is even verrassend als begrijpelijk’, zegt Ton van Kesteren, wijkteamchef Burgwallen. ‘Het kan natuurlijk dat de agenten het echt niet hebben gezien. Maar het is aannemelijker dat ze bewust niet optreden tegen een groep jongens met alcohol. Juist door geen actie te ondernemen op deze overtreders kunnen mijn mensen in de buurt aanwezig blijven om ernstiger misdrijven te voorkomen. Door een aanhouding voor iets simpels als een identificatieprobleem is een agent al gauw anderhalf uur van straat. En dat wil je niet.’
Het is sowieso al moeilijk om manschappen op de Wallen te krijgen. Van Kesteren: ‘Het wijkteam Burgwallen staat onder zware personele druk. Dat komt onder andere omdat de Dam binnen ons verzorgingsgebied ligt. We krijgen steeds vaker te maken met plotseling ingelaste demonstraties. Dan moeten we op de Dam personeel inzetten dat normaliter in de voetsurveillance zou zitten. Die uren kan ik niet inzetten op de Wallen. Het demonstratierecht is heilig in Nederland en dus ook in Amsterdam, maar dat trekt een steeds zwaardere wissel op onze capaciteit. Dat maakt het steeds lastiger om het werk te kunnen doen dat men op de Wallen van ons vraagt.’
De handhaving op het overtreden van het alcoholverbod op de Wallen is vooral in handen van THOR, Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte, legt Van Kesteren uit. ‘Maar iedereen kent ze onder de naam handhavers.’ Voor de politie ligt de prioriteit veel meer op openbare-ordeproblematiek en criminaliteit, en veel minder op overlast.
Heeft de groep deutsche Jungs iets te vrezen van die handhavers? Nee dus. Langs de ramen van de Achterburgwal wordt een prostituee luid toegezongen. Het is nog maar half tien in de avond.

Nul handhavers
Op het moment dat de groep Duitse jongens zich indrinkt op de Wallen, trekken alle handhavers zich terug in hun wijkpost aan de Nieuwmarkt. De reden is simpel. Hun dienst zit erop. Voordat ze naar huis gaan is er eerst een debriefing. Die nabespreking duurt, inclusief verzamelen, een klein uur. Gedurende al die tijd is er dus geen handhaving in het Wallengebied.
Als de torenklok half elf slaat, gaat de deur van de wijkpost open. Vijf blauw-gele handhavers stappen gezamenlijk in een dubbele cabine van een vuilnisbestelauto, vier vertrekken er per fiets en negen anderen krijgen vervoer in een personenbus. Binnen vijf minuten is de Nieuwmarkt leeg.
Er blijft slechts één handhaver achter op het plein. Op de vraag wie er nu toezicht houdt in het Wallengebied antwoordt hij: ‘Niemand, maar de nieuwe ploeg gaat er aan het werk’. Ah! De nieuwe ploeg? Waar is die nu? ‘Die is onderweg …’ Met ‘onderweg’ bedoelt hij de reistijd die het kost om de oude ploeg handhavers weg te brengen naar de Daniël Goedkoopstraat, achter het Amstelstation bij de Spaklerweg.
Vervolgens stapt daar dan weer een verse ploeg handhavers in het personenbusje terug naar de Nieuwmarkt. En als die bij het bureau aankomen volgt eerst een briefing. Hoe lang die voorbespreking duurt? ‘Ongeveer een uurtje’, is het antwoord.
De conclusie is even verbijsterend als ontluisterend. Van half tien tot half twaalf – in de periode dat de mini-supers op de Wallen volop alcohol verkopen, dat groepsrondleidingen niet meer zijn toegestaan, dat winkelsluitingen moeten plaatsvinden, dat aangeschoten Duitse jongens door de buurt zwalken en naar prostituees joelen, dat anderen wildplassen – zijn er zegge en schrijve ‘nul’ handhavers.

Waarschuwing
Stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate erkent dat er een gat in de bezetting is. ‘Die reisafstand tijdens een dienstwissel zien ook wij als probleem. Daarom gaan we vanaf het najaar de Stopera als opkomstlocatie inzetten. Dan is de wissel met de Nieuwmarkt aanmerkelijk korter. Een briefing duurt grofweg een halfuur. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de handhavers weten hoe de situatie is voordat ze beginnen.’
Ten Bruggencate bestrijdt dat er niet wordt gehandhaafd. ‘Wij hebben een beperkte hoeveelheid handhavers. Op drukke momenten gaan die op in de massa. Ik kan me voorstellen dat bij bewoners dan het gevoel ontstaat dat er geen handhaving is, maar er zijn wel degelijk handhavers. En naast de handhavers zijn er hosts en is er de politie. Sinds begin dit jaar zijn er meer handhavers aanwezig op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en -nacht. We willen overlast op het water extra aanpakken bij warm weer als het druk is, en we zetten in op een betere afhandeling van meldingen van overlast via ons nieuwe ActieServiceCentrum.’
Er is ook een campagne om mensen te wijzen op de regels. ‘Om gedragsverandering te realiseren is er meer nodig dan alleen handhaving’, zegt Ten Bruggencate. ‘Er zijn nog veel bezoekers die denken dat er geen regels zijn in het centrum van Amsterdam. De waarschuwingsborden zijn nu tijdelijk weer weg. Na een evaluatie bepalen we het vervolg.’
Intussen hebben onze deutsche Jungs, en alle andere duizenden bezoekers, ook vanavond weer niets van enige handhaver te duchten gehad. ‘Een campagne’ is voor de bewoners dan ook niet genoeg. Zij willen dat de overheid structureel tegen de overlast optreedt. En de handhaving? Zolang de organisatie daarvan niet verbetert, luidt onze conclusie: Er is geen handhaving.

Geen reactie

U kunt geen reactie achterlaten

VOLG ONS OP