Niemand zit te wachten op nog meer Nutella-winkels

Door de coronacrisis zijn veel ondernemingen in de problemen geraakt. Dat geldt natuurlijk ook voor bedrijven in onze buurt. De grote vraag is: welke bedrijven redden het en welke niet? 

Tienduizenden bedrijven houden hun hoofd boven water door allerlei regelingen te treffen, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een bericht van eind november. Zo worden belastingschulden, huur of betalingen aan leveranciers naar de toekomst verschoven. Ook zijn er bedrijven die vouchers verstrekken. Bij elkaar hebben de banken al regelingen getroffen met bijna 170 duizend bedrijven – alles bij elkaar voor een bedrag van zo’n slordige dertig miljard euro.
Het probleem is natuurlijk dat die schulden op enig moment wél moeten worden terugbetaald. Voor het merendeel van de ondernemingen lijkt dat nu nog geen probleem. Chris Buijink van de NVB: ‘Het aantal klanten dat niet in staat is om weer aan zijn verplichtingen te voldoen, is op dit moment zeer beperkt.’ Maar de vraag is natuurlijk: geldt dit dan ook voor de bedrijven in onze buurt?
Nee. De situatie op de Wallen is onvergelijkbaar met die in andere delen van Nederland, of zelfs die in Amsterdam. Doordat de monocultuur vrijwel geheel op toeristen is gericht, is de economische activiteit op de Wallen vrijwel geheel tot stilstand gekomen.

Omvallen
Een goed voorbeeld is natuurlijk de horeca. Die is dit jaar inmiddels, afgezien van een beperkte opening tussen 1 juni en half oktober, bijna vijf maanden compleet op slot geweest. ‘Horecaondernemers zijn de wanhoop nabij. De paniek en onrust is groot’, aldus onlangs de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Robèr Willemsen.
Na het dreigement begin december van vele horeca-exploitanten om hun zaak sowieso na half januari open te gooien, is de overheid overstag gegaan en komt zij met compensatie voor bedrijven die meer dan zeventig procent van hun omzet zijn kwijtgeraakt. Betekent dit dan toch de redding van veel zaken op de Wallen? De tijd zal het leren.
Onderlinge verschillen zijn er ook. Welke bedrijven overeind blijven en welke omvallen, is in zijn algemeenheid niet te voorspellen; daarvoor is een kijkje achter de financiële deur noodzakelijk. Maar zonneklaar zullen er onder dit soort omstandigheden bedrijven moeten omvallen. Toeristenwinkels, minisupermarkten, headshops, horeca en hotels.
Liefst één derde van alle ontslagen in Nederland in de maand oktober viel in Amsterdam. Maar ook al ontsla je een groot deel van je personeel, de vaste lasten blijven.
Ondanks alle steun zullen veel bedrijven hier op de Wallen door de coronacrisis harde klappen krijgen, dat kan haast niet anders. Als het anders uitpakt, klopt er waarschijnlijk iets niet. In dit soort omstandigheden zijn er altijd louche figuren die proberen hun slag te slaan. Kwetsbare bedrijven zullen, nog meer dan nu al het geval is, worden benaderd door personen die wel (financiële) steun willen verlenen. Maar uiteraard gaat die steun met voorwaarden gepaard – want niks voor niks, in deze wereld.

Kansrijk
Toch is deze tijd natuurlijk ook kansrijk. Voor alle laagwaardige bedrijven die omvallen kan iets moois terugkomen. In plaats van de toeristenmeuk kunnen er zaken komen die beter aansluiten bij alle signalen van dit moment, en die wijzen maar in één richting: de tijd van de toerist 1.0, op wie veel nering in deze buurt zich richt, lijkt met rasse schreden zijn einde te naderen.
Naast het Georganiseerde Bedrijfsleven Amsterdam is ook amsterdam& partners – een samenwerkingsverband van de gemeente en bijna duizend bedrijven en instellingen in de stad – ervan overtuigd geraakt dat we ons na de coronacrisis zullen moeten richten op waardevolle toeristen. Ondernemingen en instellingen in onze buurt zitten deels ook al op dat spoor, en juist die zullen hopelijk overleven. Daaraan kunnen in deze barre tijden ook buurtbewoners een steentje bijdragen door juist nu die bedrijven een steuntje in de rug te geven. Want niemand zit te wachten op nog meer Nutella-winkels.

TEKST: WILLEM OOSTERBEEK

Geen reactie

U kunt geen reactie achterlaten

VOLG ONS OP