MENSEN

Olivia Somsen, gebiedsmakelaar: Gebeurt er niks, dan mag je mij inschakelen

Sinds 1 januari is Olivia Somsen (38) de nieuwe gebiedsmakelaar voor het Zuidelijk Wallengebied en Zuidelijk Kernwinkelgebied, waaronder de Kalverstraat. Somsen heeft zin heeft in haar nieuwe functie, maar zal zeker nog een tijdje nodig hebben om alle ondernemers en bewoners te leren kennen.

Bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties kunnen en willen vaak zelf veel doen. Zij weten doorgaans het beste wat er leeft: geparkeerde fietsen die in de weg staan, een speeltuintje dat opgeknapt moet worden, overlast. Maar ook de wens om een buurtfeest te organiseren of een gezamenlijke tuin aan te leggen.
In 2015 is de gemeente gestart met gebiedsgericht werken om een brug te slaan tussen de gemeentelijke afdelingen en iedereen die in het gebied woont en werkt. Voor hen is de gebiedsmakelaar de eerste contactpersoon van de gemeente. Zij kunnen bij haar of hem terecht met hun vragen en ideeën.

Aanpakken
‘Op vragen van bewoners of ondernemers zoeken we samen naar antwoorden’, zegt Somsen. ‘Wat vinden we belangrijk in een gebied? Welke ideeën en initiatieven zijn er? En wie hebben we daarbij nodig?’
Als zij vastgelopen zijn in de gemeentelijke organisatie, is de gebiedsmakelaar er om hen de goede kant op te wijzen. ‘Bij bepaalde wensen kan men mij vragen Hoe pak je dit aan? Neem de wens voor een geveltuintje. Dan neem ik contact op met de gebiedsbeheerder.’
Somsen is sociaal geograaf, en aan de UvA cum laude afgestudeerd op de rol die de Westermoskee speelt in de stad en de impact van de bouw daarvan op omwonenden. Zij heeft daarnaast een bachelordiploma culturele antropologie en studeert in haar vrije tijd psychologie aan de Open Universiteit.
Eerder werkte zij als adviseur democratisering voor het stadsdeel Amsterdam Zuidoost en was ze jarenlang actief bij Partizan Publik, een organisatie die focust op de maakbaarheid van de stad en op betrokkenheid van de bewoners via buurtgerichte activiteiten.
Zij bracht onder meer de herdenking en viering van 4 en 5 mei dichter bij de bewoners, via Vrijheidsmaaltijden en Huizen van Verzet.

Somsen: ‘Ik ben er vooral om naargelang de vraag of het probleem bewoners, ondernemers en verschillende afdelingen van de gemeente te verbinden en procedures zo mogelijk te versnellen. Daarnaast hoort signaleren bij mijn functie en wordt verwacht dat ik een integrale kijk heb. Ik heb geen speciale mandaten of privileges en ook geen pot met geld.’
Over de financiën, maar ook over het uitvoeren van reguliere werkzaamheden gaan andere afdelingen. ‘Bij een afvalprobleem of overlast moet je niet mij bellen, maar dit melden via de website van de gemeente [http://www.amsterdam.nl/meldingopenbareruimte – red.] of 14020 bellen.’

Inschakelen
Alle meldingen worden digitaal opgeslagen. ‘Zo kan er inzicht ontstaan in waar en wanneer er iets misgaat. Gebeurt er niks en voelt iemand zich een roepende in de woestijn, dan mag je mij inschakelen.’
Informatie vanuit bewoners en ondernemers is belangrijk voor Somsens werk. ‘Mochten er signalen zijn dat iets niet in de haak is, zoals illegale verbouwingen of witwaspraktijken, dan horen we dat graag. Gelukkig is de samenwerking met ondernemersverenigingen en hun winkelstraatmanagers erg goed. We proberen ook contact te hebben met de pandeigenaren. Voor het behoud van het gebied is een goede verstandhouding met vastgoedeigenaren belangrijk. Want bewoners en ondernemers hebben elkaar heel hard nodig, wil dit deel van de stad leefbaar blijven.’
Als het gaat om de toekomstige bestemming van de Wallen, vindt Somsen het ook belangrijk om te weten wat we tot het historisch erfgoed rekenen. Hebben we het dan over historische panden, over mensen of over gebruiken?
‘Hoe dan ook: wil het gebied leefbaar zijn, dan is een goede balans tussen wonen, werken en recreatie daarvoor een belangrijke voorwaarde. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.’

Vragen en goede ideeën voor een betere buurt? Mail ze naar o.somsen@amsterdam.nl

EVELINE VAN DIJCK

Foto: RENÉ LOUMAN

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus