ONTWIKKELINGEN

Nieuw boek Mariska Majoor: terugblikken en vooruitkijken

Op 6 mei, tijdens de totale stilte die door corona op de Wallen heerst, nam burgemeester Femke Halsema het boek ‘De Wallen, toekomst van ons verleden’ in ontvangst. De schrijver is Mariska Majoor. De foto’s zijn van dochter Robin Haurissa. Het boek gaat over Majoors tijd op de Wallen, de veranderingen door de jaren heen en mogelijkheden voor de toekomst. Het geeft een nieuwe impuls aan de buurt.

We zitten voor het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) aan het Oudekerksplein, een prettige plek waar iedereen welkom is. Majoor (52), voormalig raamprostituee op de Wallen, richtte in 1994 het PIC op om het stigma en de onwetendheid rondom prostitutie te verminderen en respect voor sekswerkers te bevorderen.

Robin (23) is vertrouwd met de buurt, die ze als kind heeft leren kennen als plek waar mensen ‘kusjes verkopen’. ‘Het beroep van Mariska was voor mij nooit een big deal’, vertelt Robin. ‘Het was gewoon haar werk. Kinderen van de basisschool kwamen graag mee spelen in de buurt. Het is hier net een dorp, iedereen kent elkaar. Pas tijdens m’n middelbareschooltijd kwamen er meer vragen. Maar een nare ervaring dat mensen iets lelijks tegen me zeiden, die heb ik nooit gehad.’

Majoor vult aan: ‘Volgens mij heeft het er veel mee te maken hoe je er zelf over praat. Of je er open over bent.’

‘Ik wilde reageren op de discussie over de toekomst van de buurt. Vooral op de vraag, die ook steeds in de media verschijnt, of raamprostitutie nog wel van deze tijd is’, vertelt Majoor. ‘Robin stimuleerde me toen om samen een boek te maken. We hebben zo’n vijftien mensen geïnterviewd en ook elkaar. Omdat ik wilde terugblikken op de tijd dat ik zelf achter het raam werkte, heb ik mensen gevraagd die mij in die periode kenden en met wie ik ook kon praten over de periode daarna, zodat we die 35 jaar konden bestrijken. Tweede overweging was, dat ik alles wilde benoemen waar vandaag de dag discussie over is.’

Naast sekswerkers, bordeelhouders, ondernemers, bewoners en anderen die binding hebben met de buurt zoals de glazenwasser, komen ook wetenschappers en burgemeester Halsema aan het woord. Het boek neemt ons mee op een excursie over de Wallen, waarbij we de geïnterviewden ‘ontmoeten’. Interviews en beschrijving van de wandeltocht worden afgewisseld met persoonlijke ervaringen van Majoor en openhartige gesprekken met Robin.

Zo ontstaat vanuit diverse invalshoeken een beeld van de leuke en de minder aangename kanten; de roerige geschiedenis van de Wallen en de veranderingen in de rosse buurt; de invloed die het ingrijpen van de politiek heeft; en van de plannen voor de toekomst.

Van raamprostitutie komen zowel voor- als tegenstanders aan het woord. Majoor: ‘De Wallen zonder raambordelen en rafelranden, dat voelt voor mij als een keuken waar niemand kookt uit angst voor vuil. Dan is het louter een historisch mooie, maar doodse buurt.’ Inzake misstanden verwijst ze naar jurist en expert op het gebied van mensenhandel Marjan Wijers. ‘Wijers zegt dat veel mensen die over mensenhandel en misstanden beginnen, sekswerk zien als misstand an sich. Dan is het natuurlijk heel moeilijk discussiëren. Ik beschrijf en benoem het meermalen in het boek, maar de negatieve beeldvorming rondom prostitutie zie ik als groter probleem. Tegenwoordig kan wat betreft seks alles, maar je mag je er niet voor laten betalen.

Bij de huidige discussie over de toekomst op de Wallen wordt het thema mensenhandel uit verband getrokken en misbruikt als tegenargument. Respectloos vind ik het om te praten over het sluiten of verplaatsen van werkplekken van mensen die zelf aangeven die te willen behouden, en die groep als irrelevant van tafel te schuiven.’

‘De Wallen, toekomst van ons verleden’ (ISBN 9789081023849, € 19,95) is boeiend voor wie de buurt kent, en haast verplichte kost voor wie ‘van buitenaf’ iets over de Wallen meent te moeten beweren.

EVELINE VAN DIJCK
FOTO: MIRJAM BOELAARS

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus