LEEFBAARHEID

Aanpak Binnenstad

‘Waar Amsterdammers de sfeer bepalen.’

Het wegvallen van het massatoerisme is een zegen voor veel bewoners van de binnenstad en voor de luchtkwaliteit, maar een ramp voor veel ondernemers en de opbrengst van de gemeentelijke belastingen. Ongeacht ieders invalshoek en uitleg heeft de coronacrisis voor iedereen zichtbaar gemaakt dat de oude binnenstad niet langer een functie vervult als stadscentrum voor de eigen bewoners.

De gemeente Amsterdam formuleert het op haar website als volgt: ‘Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis waren de straten in het oude centrum leger dan ooit. Dit maakte nog eens duidelijk dat er in dit gebied weinig mensen wonen, het aanbod er onvoldoende gericht is op Amsterdammers, en de economische monocultuur kwetsbaar is.’
Gelukkig blijft het niet bij deze vaststelling, want het vervolg luidt: ‘Hier willen we verandering in brengen. We willen dat het centrum van Amsterdam weer een echt stadscentrum is. De prachtige historische binnenstad moet weer een winkel- en horeca-aanbod hebben waar Amsterdammers en mensen uit de regio zich thuis voelen, en bezoekers te gast zijn.’ Kortom, de gemeente erkent niet alleen de deplorabele situatie waarin de oude binnenstad voor een deel is terechtgekomen, maar is ook van plan om daarnaar te handelen.
En daarmee is een begin gemaakt.
Op 27 mei 2020 heeft de burgemeester aan de gemeenteraad de raadsbrief Aanpak Binnenstad gestuurd. Hierin stelt zij onder meer: ‘De binnenstad van de toekomst is niet de binnenstad van het verleden. We worden niet gedreven door nostalgie. Wel door verlangen. Wij willen dat het centrum van Amsterdam weer een echt centrum voor de stad kan zijn. […] Waar Amsterdammers de sfeer bepalen en bezoekers ook graag komen.’

Verbeterpunten
Programmamanager Aanpak Binnenstad is Michiel Thunnissen. Hij vertelt over de uitgangspunten voor de domeinen Leefbaarheid en openbare orde; Economie en voorzieningen; Cultuur en schoonheid; en voor Wonen. Daarin worden prioriteiten gesteld. Het doel is om concreet te sturen op veranderingen die in de binnenstad van Amsterdam wenselijk en noodzakelijk worden geacht.
Burgemeester Halsema, wethouder Everhardt van Economische Zaken en stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate zijn als bestuurlijk team de opdrachtgevers. Aan bewoners- en ondernemersorganisaties is gevraagd om te participeren en om concrete verbeterpunten in te brengen. Voor het eind van het jaar moet het Plan van Aanpak klaar zijn.
Stadsdeelvoorzitter Ten Bruggencate voegt daar telefonisch nog aan toe: ‘De stad is toe aan verandering. Er moet veel, en soms duurt dat lang. We zitten niet stil, maar soms is dat niet zichtbaar. Aanpak Binnenstad is een plan met langetermijndoelen, die we waar mogelijk proberen te bereiken door middel van kortetermijnmaatregelen.’

Woede en Moed
Aanpak Binnenstad heeft het in zich om meer te zijn dan bestuurlijk wensproza. Het kan een zichtbare en concrete bijdrage leveren aan een leefbare, dynamische, veelzijdige, duurzame en gastvrije stad. Dat schept hoop voor al die bewoners, ondernemers en bezoekers die snakken naar een andere en betere toekomst van onze oude binnenstad.
Maar Hoop heeft volgens een uitspraak die aan Augustinus wordt toegeschreven twee dochters: Woede en Moed. Woede is de erkenning van en de verontwaardiging over de realiteit. Moed is nodig om de dingen te willen en kunnen veranderen.
Met die woede zit het bij de bestuurders en de raadsleden kennelijk wel goed. Maar hoe is het uiteindelijk gesteld met hun moed? Zullen zij de moed opbrengen om rug en roer recht te houden?
Zullen ze niet bezwijken voor de ongetwijfeld straffe en verraderlijke tegenwind die her en der zal opsteken?

OLAV ULRICH
Foto: RENÉ LOUMAN

Voor raadsbrief Aanpak Binnenstad zie https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/944470/raadsbrief_aanpak_binnenstad.pdf

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus