LEEFBAARHEID

Het imago van Amsterdam

STOP HET CANNABISTOERISME
Na de lockdown stromen de prettoeristen de binnenstad weer in.
Er gaan steeds meer stemmen op om toeristen die voornamelijk op de cannabis afkomen, te weren.

Ze komen in zwermen op de Amsterdamse wietgeur af – uit heel Europa. Talloze auto’s met Franse, Duitse, Belgische, Poolse en Bulgaarse nummerborden staan langs de grachten rond het centrum. Vaak dienen die ook als slaapplaats, want geld voor een hotel is er meestal niet. En een boete wegens het niet-betalen van parkeergeld boeit ze niet, want de gemeente kan die toch niet innen in het buitenland.
Ze kennen meestal slechts één doel: drugs en drank in het Red Light District – want dat is Amsterdam.
Hoewel ze een rood coronagebied bezoeken waar de besmettingsgraad oploopt en/of zelf uit een besmettingsgebied komen, lopen ze in groepjes van vijf of meer mannen en vrouwen over de gracht. Opvallend veel jonge stellen ook. Ze verdringen zich voor de coffeeshops, de headshops en de smartshops. Ze worden gelokt door ‘cannabismuseums’ en winkeltjes met allerhande cannabisproducten. Het zijn er veel. Heel veel.
In de weekends wordt er in het Wallengebied zelfs éénrichtingsverkeer ingesteld en worden er stegen afgesloten. Crowdmanagement op de Wallen in tijden van corona? Buurtbewoners en ondernemers krabben zich achter de oren.
De rosse buurt kleurt in de weekends op een nieuwe manier rood. Het wemelt er van de hosts in hun rode jassen.
Je krijgt een heel dubbel gevoel. Enerzijds lijkt het verstandig om ‘iets te doen’ met de menigte, in tijden van corona.
Maar dan … waarom probeert Amsterdam een soort evenemententerrein te managen, waar anderhalve meter afstand houden onmogelijk is? De hosts leiden de bezoekers in een maalstroom,
zodat die elkaar niet tegen het lijf lopen. ‘Please, take the other direction. This is a one way street’, klinkt het voortdurend.
‘Jongens en meisjes, ga naar huis!’ zou een beter advies zijn aan de stroom wietzoekers.

Petitie
Veel Amsterdammers zijn de drugstoeristen, ook zonder corona, liever kwijt dan rijk. De kwaliteitstoerist blijft weg. Musea dreigen te moeten sluiten, goede restaurants leggen het loodje. Maar de frietloketten, burgerbars en straatdealers zien handenwrijvend hoe ‘hun’ publiek zich als eerste op de binnenstad stort. Er staan lange rijen voor de coffeeshops alsof die de pretsigaretten gratis uitdelen.
Ondernemer Robbert Overmeer heeft daarom de petitie ‘Stop het drugstoerisme in Amsterdam’ gestart, onder het motto ‘De gastvrije stad waar niet álles kan’. Bewonersorganisaties en grote hotelketens hebben zich bij dit initiatiefvoorstel aangesloten.
Deze petitie pleit ervoor om ook in Amsterdam alleen nog Nederlandse ingezetenen in de coffeeshops toe te laten. Als eerste tegenargument wordt daartegen vaak opgeworpen, dat er dan een enorme straathandel zal ontstaan. Dat is zeker voorstelbaar. Maar dan nog: de dealers zijn er nú ook al.
Coffeeshops sluiten voor buitenlandse bezoekers zal zeker leiden tot minder prettoeristen. En de straathandel vraagt om een nog hardere aanpak, waarbij de overheid op straat dealen én kopen strafbaar stelt.

Politiek
Cannabis bepaalt voor het grootste deel het slechte imago van Amsterdam. Dat vraagt dus om een duidelijke koerswijziging van het beleid. Een coffeeshopverbod voor niet-ingezetenen lijkt het meest adequate middel om Amsterdam terug te winnen op de drugstoerist.
De politiek worstelt nog met de vraag of zo’n coffeeshopverbod haalbaar is. Het CDA, Forum voor Democratie, de Partij van de Ouderen en ChristenUnie zijn vóór zo’n verbod. De VVD heeft zich daar onlangs ook bij aangesloten. Net als in het prostitutiedebat zijn Groen-Links en D66 bang om – in dit geval het softdrugsgebruik – te criminaliseren. PvdA en SP zijn huiverig voor een mogelijke toename van de straathandel.
Mocht de gevraagde maatregel worden ingevoerd, dan zal een strenge naleving nodig zijn. Met het momenteel overbelaste Amsterdamse politieapparaat is het gevaar van méér straatdealers nu nog levensgroot. De politie zal dus stevige middelen ter beschikking moeten krijgen.

Interesse in de petitie? Zie www.stophetdrugstoerisme.amsterdam

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus