LEEFBAARHEID

De Vuilnisbelt

De afvalcontainers op de Nieuwmarkt zijn vaak overvol. Soms zijn ze zelfs defect. Het gevolg is dat er rondom die bakken karton, glas en plastic wordt neergezet. Daarover klagen helpt nauwelijks, want de gemeente lijkt doof voor klachten. Maar actiegroep Wallen Schoon blijft zich inzetten voor verandering.  

In 2012 was het containerpark op de Nieuwmarkt ook al een zorgenkind. Toen telde Wallen Schoon hier liefst 1594 illegaal neergekwakte vuilniszakken binnen een halfjaar. Sindsdien zijn de problemen alleen maar toegenomen, zo blijkt uit meldingen van omwonenden en ondernemers.

Karton: in de fik
De grote bovengrondse afvalcontainers bij de Bantammerbrug zijn door de gemeente weggehaald, naar eigen zeggen omdat zij ‘het bijzetgedrag niet onder controle kreeg’. Sindsdien moeten omwonenden van die buurt hun scheidingsafval dus helemaal naar de Nieuwmarkt brengen.
Ook hier is een grote, bovengrondse inzamelbak voor karton weggehaald. De nieuwe, ondergrondse container heeft slechts een kleine ronde inworpgleuf waarin wel wc-rollen en enveloppen van de belastingdienst passen, maar geen kartonnen dozen. Die moeten door hun eigenaars dus eerst in kleine snippers worden gescheurd, voordat ze in de buik van de afvalbak kunnen verdwijnen. En dat doet lang niet iedereen. Op deze bak staat staat een telefoonnummer voor het geval hij vol zit – wat bijna dagelijks het geval is. Totdat de gemeente de bak komt legen, blijven hier dus de schillen en dozen omheen liggen. Die laatste vliegen soms ‘spontaan’ in de fik.
Mede omdat de bewoners steeds meer via internet kopen, zeker tijdens de coronaperiode, is de kartonafvalberg de laatste tijd enorm gegroeid. Actiegroep Wallen Schoon heeft gevraagd om de inworpgleuven breder te maken en de bewoners eventueel te verwijzen naar de kartonophaaldienst in de Hoogstraten.
Maar de gemeente lijkt horende doof.

Flessen: in scherven
Buurtbewoners zijn best bereid om – bij voorkeur op zaterdag – hun lege flessen naar de glascontainer te brengen. Maar die zit vaak op vrijdagavond al vol en was ook heel geschikt voor de horeca om hier, gratis en voor niks, hun glaswerk te lozen. Een volle container bleek geen reden om daarmee te stoppen. Cafés zetten hun lege flessen ook wel in vuilniszakken náást de glasbak. Na een verzoek om de glasbak frequenter te legen, doet de gemeente dit inderdaad vaker maar toch niet vaak genoeg. Soms blijven er náást de container tientallen lege flessen staan die in scherven op de rijbaan kunnen belanden, met kapotte fietsbanden tot gevolg.

Plastic: in het restvuil
De derde container dient speciaal voor het recyclen van plastic. Hij heeft een inwendig vermaalsysteem en een ‘volis- vol’-sensor. Maar omdat er vaak veel te grote zakken in worden gepropt, is hij vaker gestremd of defect dan bedrijfsklaar. Hierdoor verrijst ook naast deze container bijna dagelijks een uiterst milieuonvriendelijk kabouterdorp van volle plastic vuilniszakken.
De bak voor plastic heeft overigens volgens de gemeente zijn langste tijd gehad, omdat nascheiden uit het restvuil in de afvalcentrale effectiever is. Het zou het stadsdeel sieren om dat nu al in een aardige huis-aan-huisbrief mee te delen. Dat bespaart welwillende buurtbewoners een vergeefse gang naar de Nieuwmarktcontainer.

Voor de overheid is het meestal goedkoper en handiger om het afval gescheiden te laten brengen. Prima. Maar als de containers zoveel ellende veroorzaken, gaan mensen die mijden. En de gesprekken daarover met managers, beheerders, buurtmakelaars, projectleiders, wijkbeheerders, uitvoerders en voorlichters leveren slechts frustratie op. ‘Ja, zegt u het maar. Heeft u 14020 al gebeld? En ons formulier ingevuld?’

Nou nee, Wallen Schoon doet niet aan bezigheidstherapie. Zij zal actievoeren totdat De Vuilnisbelt is opgeruimd.

Meedoen met Wallen Schoon? Mail naar redactie@oudebinnenstad.nl

TEKST: EWOUT VAN DER HOOG
FOTO: RENE LOUMAN

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus