LEEFBAARHEID

Geerte Udo: ‘Herontwerp de binnenstad’

Jarenlang ging het bureau Amsterdam Marketing, beter bekend als I amsterdam, over de tong als de grote veroorzaker van het overtoerisme en het wangedrag door toeristen. Hun kijk op de bezoekerseconomie is echter compleet veranderd. 

‘De situatie die we vóór corona kenden willen we niet meer terug’, zegt Geerte Udo, directeur van het bureau dat sinds 1 maart 2019 verder is gegaan als amsterdam& partners. ‘We moeten herontwerpen.’

Waardevol toerisme
‘Die slechte naam kleeft al heel lang aan ons’, zegt Udo. ‘Zoiets is heel hardnekkig, maar ik kan het wel begrijpen. Zo’n frame ben je niet zomaar kwijt. De koers van Amsterdam & Partners ligt allang niet meer bij het naar Amsterdam halen van zoveel mogelijk bezoekers. We richten ons vooral op het imago van de stad en het leggen van verbindingen.’
Herontwerp bezoekerseconomie Amsterdam heet hun nieuwste rapport, dat op 26 november is verschenen. Of ze lang hebben moeten nadenken over dat woord ‘herontwerpen’? Udo: ‘Haha, nee eigenlijk niet. Het volgde als vanzelfsprekend uit alle gesprekken die we hebben gevoerd met een brede groep deskundigen, bewonersorganisaties, ondernemers, culturele instellingen, en de hotel- en toerismebranche. We moeten de bezoekerseconomie beter, anders, inrichten. We willen waardevol toerisme.’

Masterplan Wonen
De coronacrisis heeft blootgelegd dat de binnenstad te afhankelijk is geworden van een eenzijdige bezoekerseconomie. Uit het rapport spreekt een grote urgentie. En de adviezen en voorgestelde acties zijn soms rigoureus.
Zo vraagt het rapport om nadrukkelijk nieuw beleid rondom raamprostitutie, coffeeshops en de monocultuur van het winkelaanbod. Particuliere vakantieverhuur moet voor heel Amsterdam verboden worden en er moet een ‘Masterplan Wonen’ komen.
Udo: ‘We willen dat woningen weer voor bewoners beschikbaar zijn. Natuurlijk mag je als particulier een kamer verhuren aan een bezoeker. Daar heb ik het niet over. Maar we willen een eind aan de grootschalige woningonttrekking. Dat zet een behoorlijke rem op de bezoekerscapaciteit. En meer vaste bewoners stimuleren de plaatselijke economie.’

Verantwoordelijk ondernemen
Udo: ‘Veel negatieve ontwikkelingen versterken elkaar. Je kunt het ondernemers niet kwalijk nemen dat ze inspelen op een grote stroom bezoekers. Maar je kunt wel wat vinden van de manier waarop ze dat doen. Te vaak zie je dat er wel veel geld aan wordt verdiend, maar dat ze zich niet verantwoordelijk voelen voor de omgeving. Het goud van de straat waarin je onderneemt maak je zo kapot.‘
Dat eerdere campagnes vaak niet het verwachte resultaat bereikten schrijft Udo toe aan de versnippering van alle belangen. ‘De nieuwe aanpak kan alleen slagen door de combinatie van maatregelen en door de onderlinge samenwerking van alle geledingen in de stad.’

Menselijk verhaal
Sommige bestaande initiatieven kun je volgens Udo simpelweg uitbreiden: ‘Er zijn dingen die we nu al doen. Het alcoholverbod rond het weekend, dat bestaat al. Dat kun je best uitbreiden. De Bibob bestaat al. Pas dat ook toe op de winkelstraten waar nu zaken zitten die wel eens door de molen mogen.’
We Live Here vindt zij een goed voorbeeld van de zichtbaarheid van de bewoners van de stad: ‘Het menselijke verhaal moet terug. We moeten ont-anonimiseren. Bewoners en ondernemers zijn elkaar uit het oog verloren.’ De stad moet dus op vele punten strenger worden. ‘Ja, je moet stevig handhaven op ongewenst gedrag’, zegt Udo. ‘Maar zorg er allereerst voor dat het imago van Amsterdam, en daarmee de bezoekerssamenstelling verandert. Handhaven staat niet aan het begin – maar je moet het, waar nodig, uiteindelijk wel doen.’
De stad is nu aan zet. Natuurlijk moeten er ook internationaal dingen veranderen. ‘Vliegen moet duurder worden’, vindt Udo. ‘En treinverbindingen moet je verbeteren. Het is trouwens heel wat anders als je eerst een paar uur in de trein moet zitten, dan dat je met een ticket van 18 euro binnen drie kwartier een feestje kunt gaan vieren op de Amsterdamse Wallen. Maar voor hogere vliegprijzen moeten we in Den Haag zijn.’
Veel zal nu dus afhangen van wat de gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders met de adviezen gaan doen.

TEKST: BERT NAP

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus