ONTWIKKELINGEN

Daan Wijnants (VVD): ‘We hebben een ereschuld in te lossen’ 

De overlast en de drukte in de binnenstad mogen nooit meer worden zoals het was, vindt een grote meerderheid van de gemeenteraad. Daarom kunnen grote plannen zoals een verplaatsing van de prostitutie nu op een ruime steun rekenen. Daar was bij sommige politieke partijen een wezenlijke koerswijziging voor nodig. Het draagvlak voor de binnenstadplannen bij de Amsterdamse gemeentepolitiek wordt zelfs als historisch gezien. Over hóe men moet sturen, verschillen de partijen. Zo wil de PvdA het aanbod van winkels drastisch aanpakken. De VVD daarentegen meent dat het soort bezoekers, en dus de vraag om een ander winkelaanbod de verandering zal brengen.

Raadslid Daan Wijnants van de VVD is van mening dat het nu het moment is om stevig in te grijpen in de binnenstad. Wat hem betreft is er te lang niet goed genoeg gekeken vanuit de Stopera. De VVD steunt daarom de plannen van de burgemeester om een erotisch centrum te bouwen en wil de coffeeshops sluiten voor buitenlandse bezoekers.

Wijnants: ‘De binnenstad is geen interessant gebied meer voor Amsterdammers. Mensen van mijn leeftijd gaan echt niet naar de binnenstad toe.’ Volgens Wijnants zien alle partijen in de gemeenteraad dat het gebied in negatieve zin is veranderd. ‘We hebben dat absoluut veel later ingezien dan de bewoners zelf. Daarom vind ik dat er ook sprake is van een bepaalde ereschuld van de gemeente richting de bewoners. Toen ik in 2016 in de gemeentepolitiek binnenkwam, was het ondenkbaar dat de opvattingen zo zouden veranderen. Toen was het nog vooral: Meer bier, minder regels.’

Erotisch centrum
Het erotisch centrum komt wat Wijnants betreft in een nog te bouwen woonwijk. ‘Maak dat onderdeel van een planontwikkeling van een helemaal nog nieuw te bouwen wijk, zodat heel duidelijk is: je kunt hier een huis kopen, je kunt hier gaan wonen, maar er komt wél daar-en-daar een erotisch centrum. Daarom zal het nog heel veel jaren duren voordat dat er is.’

Het project kan volgens Wijnants alleen slagen als er een substantieel deel van de ramen op de Wallen wordt gesloten. En of dat nu 80, 90 of 100 procent zal zijn, hangt ook af van de financiën, de planning en de stadsontwikkeling.

Wijnants: ‘De Wallen zullen veranderen. Je ziet dat er nu al panden in de stille verkoop komen. En vervolgens moet je ervoor zorgen dat de functie verandert: van prostitutie naar een normale winkel, normale horeca of een woonfunctie.’

Ingezetenencriterium
De VVD steunt volmondig het i-criterium, waardoor buitenlanders de toegang tot de coffeeshops wordt ontzegd. ‘Ik zeg niet dat het een gelopen race is, maar ik zie ook wel ruimte bij partijen die er nu nog mee worstelen. De burgemeester schrijft een uitvoeringsplan. Dan is het logisch om het gewoon te gaan proberen. Ik geef het zeker tachtig procent kans dat zo’n pilot er komt.

En ja, natuurlijk krijg je daar straathandel voor terug. Daar moet je streng op handhaven, bijvoorbeeld door er een hele zomermaand zeventig procent van alle handhavingscapaciteit op in te zetten, en dat moet je dan goed in de buitenlandse media naar voren brengen. Zoiets draagt bij aan het beeld dat men in het buitenland van Amsterdam krijgt.’

Andere vraag
De achteruitgang van de leefbaarheid van het Wallengebied is ook een beetje een kip-ei-discussie, vindt Wijnants. ‘Je moet hier mensen krijgen met een andere vraag. Als je zegt ‘Gij wilt frieten, u krijgt friet’, dan krijg je een monocultuur. Maar op het moment dat er mensen komen met een andere vraag, biedt dat kansen voor goede initiatieven om zich hier te vestigen.’

Het vergunningstelsel, met een uitgebreide BIBOB-screening voor winkels in de Damstraat en de Hoogstraten, noemt Wijnants een noodzakelijk kwaad: ‘In het algemeen zijn we er als VVD niet voor dat de overheid gaat bepalen wat voor winkels er moeten komen. Maar het vergunningstelsel is nodig. Dat kun je wat ons betreft ook uitbreiden naar andere straten, als daar aantoonbaar te zien is dat je te maken hebt met een monocultuur.’ ‘

Als de leefbaarheid niet binnen een paar jaar toeneemt door minder coffeeshops en minder toeristische drukte, dan hebben we gefaald. Daarom moeten we met een zo breed mogelijke raadsmeerderheid een lijn uitzetten voor de komende tien jaar. En daar hebben we de steun van de bewoners en de ondernemers hard bij nodig.’

TEKST: BERT NAP EN OLAV ULRICH
FOTO: RENÉ LOUMAN

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus