MENSEN

WONEN OP DE WALLEN 

Wie? Hinse Mutter en Albert Manders.
Waar? Lange Niezel, sinds 2018.

Met de fanfare mee, de buurt door. Haast u, want het miniconcert annex de wandeltocht start nu. Met een klein groepje door de buurt en op zeer diverse locaties een muziektractatie. Kijk even omhoog: daar in de dakgoot een duet!

Even verderop begroet de contrabas u bij de theeschenkerij. Steeds op een andere locatie. Na een kort miniconcert vertelt de ondernemer, de kroegbaas of de slager, naar gelang waar u zich bevindt, u graag iets over zijn of haar zaak en trekt u weer verder. Tot slot vindt op een grotere locatie met alle deelnemers en alle musici de grande finale plaats.

Initiatiefnemers van deze miniconcerten zijn Hinse Mutter (1986) en Albert Manders (1983). Hinse speelt contrabas en Albert dwarsfluit. Ze zijn vanaf 2009 bevriend. Zij hebben elkaar gevonden in de muziek en bewonen alweer drie jaar een appartement in een prachtig verbouwd monument in de Lange Niezel.

De straat is daar vijf meter breed. ‘Je kunt de overburen een hand geven’, zegt Hinse. ‘De drukte hebben we bijna letterlijk aan den lijve meegemaakt. Hier komt die toeristenstroom wel heel dicht op je huid en, of je wilt of niet, je past je gedrag toch aan. Ik ging minder fietsen om de doodeenvoudige reden dat je je fiets hier niet kwijt kon.’

Maar beiden houden ontegenzeggelijk van de buurt. Ze hebben een buurtborrel georganiseerd en onderhouden goede contacten met de ondernemers; zo nemen ze weleens pakjes aan voor de seksshop in de straat. En ze willen verbinding brengen in de buurt tussen bewoners, ondernemers en kunstenaars.

Cultuur willen ze brengen op een plek waar dat nog niet zoveel gebeurt. Daartoe hebben ze de stichting Redlight Arts and Culture opgericht. Muziek verbindt niet alleen musici, maar ook de buurt. En al heeft corona ook hier roet in het eten gegooid, ze kunnen niet wachten om weer te beginnen.

Wie goed luistert kan ze zelfs nu al horen, want het allesoverheersende lawaai is verstomd. In de buurt is er prachtige muziek voor in de plaats gekomen, zomaar op straat, dankzij het aanstekelijk enthousiasme van die beide betrokken musicerende buurtbewoners.

TEKST: GREET VAN DER KRIEKE
FOTO: RENÉ LOUMAN

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus