ONTWIKKELINGEN

Binnengasthuisterrein – UvA en VOLBG: oneens, maar in gesprek 

Al tientallen jaren botert het niet tussen de bewoners op en rondom het Binnengasthuisterrein en de Universiteit van Amsterdam, die eigenaar is van de meeste gebouwen op het terrein. De sloop van het markante gebouw van de Tweede Chirurgische kliniek voor een moderne Universiteitsbibliotheek is na jarenlange strijd door omwonenden voorkomen. De verdere inrichting van het BG-terrein leidt nu tot een nieuw conflict.

Er is door de UvA en de gemeente een Strategisch Masterplan gemaakt voor de ontwikkeling van het overige gebouwencomplex en de openbare ruimte ertussen. Een groep omwonenden maakt opnieuw bezwaar tegen de plannen.

Edit Tuboly is voorzitter van de Vereniging Openbaar en Leefbaar BG terrein (VOLBG). ‘Dat plan is in onze ogen erg slecht. Het BG-terrein is nu een open gebied. Maar als de UvA-plannen doorgaan, krijgt het gebied een gesloten, stenig en eenzijdig karakter. De bewoners worden naar de randen geduwd.’

Een van de twistpunten betreft de sloop van het ovalen gebouw op het Binnengasthuisplein, een ontwerp van architect Theo Bosch. Tuboly: ‘Als hier een groter gebouw wordt neergezet, dan ontstaan er donkere stegen. Omdat daarmee de zichtlijnen voor de bewoners verbroken worden, is er geen sociale controle meer mogelijk. Dat maakt de buurt onveilig en het gaat ten koste van de leefbaarheid.’

Keuzes
Het is opmerkelijk dat er ophef is over de herindeling van het gebied, want de gemeente heeft de afgelopen jaren een participatietraject georganiseerd met tientallen bijeenkomsten waar samen met allerlei belanghebbenden is nagedacht over het plan.

‘Er is zorgvuldig naar de ideeën en inbreng van de deelnemers geluisterd’, zegt Kees Lammers, directeur HuisvestingsOntwikkeling van de UvA. Hij ontkent dat het gebied onveilig zou worden. ‘Eén van de doelstellingen is dat het plein leefbaar en sociaal veilig wordt. Bij de appartementen een meer besloten karakter en tussen de UvA-gebouwen meer gericht op de doorstroming van studenten en bezoekers.’

De gemeente en de UvA hebben juist veel tijd genomen om belanghebbenden te betrekken bij de planvorming, zegt Lammers. ‘De ontwikkeling daarvan is gestart in 2018. De gemeente en UvA hebben zorgvuldig naar alle belangen van betrokkenen geluisterd en naar aanleiding daarvan een integrale afweging gemaakt en vervolgens zorgvuldige keuzes gemaakt. VOLBG is het niet met al die keuzes eens. We begrijpen dat het voor hen teleurstellend is.’

Toch geven zowel VOLBG als UvA aan dat het gesprek voortgaat, ook al is de verhouding moeizaam. ‘Ja, dat kan zeker’, zegt Lammers. ‘Zowel voor dit plan als de andere onderdelen blijven de UvA en gemeente in gesprek met de omgeving.’

Tuboly is gereserveerd. ‘Hier geldt het recht van de sterkste en de gemeente loopt klakkeloos achter de UvA aan. We zijn echt niet alleen maar tegen. We hebben ons steeds constructief opgesteld. Maar dan verwachten we wel dat onze kennis, ervaring en visie meetellen en dat is in het Strategisch Masterplan niet terug te vinden.

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus