ONTWIKKELINGEN

De Brakke Grond: 40 jaar + 1

Anders dan in Nederland – met zijn gescheiden musea, schouwburgen en bibliotheken – vestigen de steden en gemeentes in België hun kunstdisci­plines vaker in één huis. De Brakke Grond bij de Nes is zo’n cultuurhuis. Al veertig jaar.

Amsterdam beschikt over een eigen Vlaamse cultuur-enclave, maar dat is niet vanzelfsprekend. Zo’n tien jaar ge­leden, ten tijde van de financiële crisis, overwoog de Vlaamse overheid serieus om het kostbare cultuurhuis te verkopen.
Directeur Bart Govaert kan iedereen geruststellen: ‘Die plannen zijn onder­tussen, voor zover ik weet, opgebor­gen. Verkopen is op dit moment niet langer aan de orde.’
Toch is verkopen voor de Vlaamse overheid een legitieme optie, die bij de cultuurmakers flink wat onrust oproept. Govaert: ‘We hebben de afgelopen twee seizoenen al genoeg schrik gehad. Toen medio maart 2020 het pandemie­alarm afging, was ik toevalligerwijs in een samenzijn met alle Amsterdam­se theaterdirecteuren. Iedereen moest plotsklaps alle voorstellingen annu­leren. Dat was een nooit te vergeten schokmoment.
Wij hadden goddank de middelen om de kunstenaars te helpen. Niet alleen met uitkoopsommen, maar ook door ons pand aan hen ter beschikking te stellen bij wijze van werkplaats.’

De Brakke Grond staat er momenteel goed voor, zegt Govaert. ‘Ik heb af­gelopen week juist de onderhandeling over ons nieuwe meerjarenbeleidsplan afgesloten met de Vlaamse overheid. Het is positief verlopen, het ging soe­peler dan ik verwachtte. De subsidie lijkt zo goed als veilig tot 2024.’
Dat laatste komt goed uit, want De Brakke Grond viert volgend voorjaar zijn ‘40-jaar-plus-1’-jubileum.
Govaert glundert bij zijn plannen voor het komende seizoen, met het jubile­umweekend van 21 en 22 mei 2022 als hoogtepunt. ‘Ons pand en het plein zul­len dan een staalkaart vormen van het Vlaamse kunstenveld waar de Brakke Grond voor staat, inclusief onze culi­naire kant. Uiteraard wordt er bij mo­menten ook nostalgisch teruggeblikt.’
Op welk persoonlijk hoogtepunt sinds zijn aantreden in 2017 blikt hij zelf te­rug? Govaert weet het direct ‘Het Peep­show Palace Festival, met theatergroep De Warme Winkel. Vanuit het diepe coronadal is het seizoen hierdoor vorige zomer alsnog enigszins goedgemaakt’, zegt Govaert. ‘In een grote ronde con­structie met 99 houten cabines konden de bezoekers, in een coronaveilige om­geving, naar de theatervoorstelling op een draaiend plateau gluren.’

En welk hoogtepunt voorziet Govaert in de komende 40 jaar? Nu moet hij langer nadenken, want het antwoord daarop kan algauw pretentieus of zelfs megalomaan klinken – wat niet past bij een bescheiden Antwerpenaar.
Hij houdt het dus breed: ‘De Brakke Grond zal onverminderd blijven werken om uit te groeien tot een baken in het Vlaams-Nederlandse kunstenveld, en tot een vanzelfsprekende samenwerkingspar­tij voor potentiële Nederlandse partners.’

Zie ook: brakkegrond.nl

TEKST: MICHIEL VAN HAELST
FOTO: RENÉ LOUMAN

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus