ONTWIKKELINGEN

Een onverwachte match

Een bewoner zit naast een coffeeshophouder, een cultureel ondernemer naast een grote bierbrouwer of raamexploitant. Zulke combinaties leken tot voor kort onwaarschijnlijk. Maar als de betrokkenen elk hun verschillen even terzijde leggen, wordt hun gezamenlijke belang duidelijk.

Mensen uit vele geledingen van de buurt denken sinds kort na over een campagne om de bezoekers tot gewenst gedrag te verleiden. Het idee voor deze eigen buurtcampagne is voortgekomen uit de Stadshart Top.

Initiatiefnemer is Elena Simons. Het nieuwe toverwoord is co-creatie – inten­sieve samenwerking vanuit samengebal­de denkkracht – en hotel The Grand stel­de voor de brainstorm belangeloos een ruimte beschikbaar.

Het resultaat is een ontmoeting van verschillende werelden, die lange tijd langs elkaar heen hebben geleefd en altijd wel ‘iets over de ander vonden’.

Krachten bundelen
Elena Simons: ‘Het lijkt in onze buurt soms alsof bewoners en ondernemers tegenover elkaar staan, maar een grote liefde voor deze buurt bindt ons. Door alle meningen, analyses en discussie even te parkeren, ontstaat ruimte voor ideeën waar we samen blij van worden.

Een buurt waar je goed kunt leven én verdienen vraagt veel creativiteit en daadkracht. Die hebben we hier in overvloed. Bij een co-creatie komen deze kwaliteiten naar voren.’

Michel de Vries, bestuurslid van cof­feeshop The Bulldog, denkt actief mee bij de sessies: ‘Ik kom uit deze buurt en ik draag hem een zeer warm hart toe. Ons bedrijf is er groot geworden en daar ben ik trots op.

Maar we hebben het de laatste jaren ook te druk zien worden in de buurt, met wangedrag als gevolg. Hier hebben niet alleen de bedrijven maar ook de omwo­nenden veel last van. Daarom vinden wij het fijn om onderdeel te zijn van de co-creatiesessies. We willen de krach­ten bundelen en acties ondernemen om onze mooie buurt te beschermen en sa­men tot een oplossing te komen.’

Tijdens de stilte rond corona valt het woord ‘duurzaam’ in bijna ieder ge­sprek. We moeten weer duurzaam gaan reizen, de buurt anders organiseren, op weg naar de duurzame samenleving. Ook tijdens de co-creatiesessies valt het woord telkens weer.

Toerisme verbeteren
Erik Hollander, Marketing Directeur bij kaasmaker Henri Willig: ‘We verwel­komen graag bezoekers uit de hele we­reld in onze winkels, maar zijn ook zeer gastvrij voor buurtbewoners. In onze winkel in de Warmoesstraat laten we graag zien en proeven hoe divers onze producten zijn. Uit eigen kaasmakerijen in Noord-Holland en Friesland.

We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. Op mijn bureau heb ik het Jaarverslag Maatschappelijk Verant­woord Ondernemen van Henri Willig liggen. Dat gebruik ik als leidraad bij al­les wat ik doe. Tijdens de co-creatieses­sies denken wij daarom graag mee over nieuwe manieren hoe we de kwaliteit van het toerisme in Amsterdam kunnen verbeteren en verduurzamen voor de buurtbewoners, de lokale ondernemers en onze buitenlandse gasten.’

Natuurlijk heerst er bij bewoners enige scepsis over ondernemers die er baat bij hebben dat de binnenstad vooral toe­ristisch blijft. Greenwashing, je maat­schappelijker voordoen dan je werke­lijk bent, ligt op de loer. Maar werken aan een leefbare buurt doe je toch het liefst met zoveel mogelijk partners.

TEKST: BERT NAP
FOTO: BERT NAP

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus