MENSEN

Melvin, buurtconciërge: ‘Afvalprobleem samen oplossen’

Weet ú wat een buurt­conciërge doet? d’Oude Binnenstad ging eens ‘een bakkie doen’ met Melvin van Heydoorn, die sinds kort op de Burgwal­len Oude Zijde werkt.

Melvin ziet zijn taak zo: ‘De buurt­conciërge signaleert zwerfvuil, obsta­kels en kapotte plekken en geeft die direct door aan de instantie bij de ge­meente die daarvoor verantwoordelijk is. Zo houden we de lijntjes kort. En kleine dingen los ik meteen zelf op.’

Als buurtconciërge is Melvin begon­nen in Nieuw West, maar vanwege zijn positieve en sociale instelling werd hij algauw gevraagd om onze buurt aan te pakken. Het is hier im­mers een prioriteitswijk met heel veel mensen op een klein oppervlak: be­woners, ondernemers en bezoekers van vele nationaliteiten. Bovendien is hier geen plaats voor ondergrondse containers voor huisafval. Dus wat te doen met al die vuilniszakken die door ‘morgensterren’ en meeuwen worden opengescheurd, op zoek naar iets van hun gading?

Adopteren
Lang hoeft Melvin niet na te denken over een plek waar we hem in actie kunnen fotograferen: ‘Kom maar naar de Paternostersteeg, hoek Beursstraat. Daar ligt altijd troep.’ De daders zijn dus gewaarschuwd, voordat ze eer­daags worden betrapt op een heter­daadje.

Hijzelf is niet bevoegd om verkeerd geplaatste vuilniszakken te doorzoeken naar adressen van daders. Daarvoor moet hij een aanvraag doen voor een ‘koppeltje’ BOA’s. Zo vinden er regel­matig doorzoekacties plaats in het ver­keerd geplaatste huisvuil bij de papier-en glascontainers op de hoek van de Kloveniersburgwal en de Nieuwmarkt. Dat bijzetgedrag is een van de doornen-in-het-oog van onze buurt.

Melvin wil graag met bewoners en ondernemers nadenken over oplossin­gen. ‘We zijn nu bezig met de pilot met kleinere vuilniswagentjes en vuil­nisschuiten. Die bevalt goed en wordt wellicht uitgebreid. Ook is er een pro­ject waarbij bewoners een container kunnen adopteren. De containers op de Nieuwmarkt wachten nog op adoptie, evenals die op de zuidelijke Oudezijds Voorburgwal bij de Grimburgwal.’

Heterdaadjes
Met humor los je al een hoop op, en daarvan heeft Melvin heel wat in huis. Met smaak vertelt hij hoe hij op heter­daad daders van verkeerd aangeboden huisvuil betrapt. Melvin doet het voor: ‘Dan ga ik zó staan, alsof ik een beetje rondhang’ – hij bedekt met zijn han­den de Andreaskruisjes op zijn zwarte dienst-poloshirt – ‘en na een paar keer posten is het meestal raak. Dan spreek ik de overtreder erop aan: hij of zij is gewaarschuwd. En bij herhaling volgt een bekeuring.’

Verkeerd geplaatst grofvuil melden? Ga naar meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf en stuur ook een Whatsappje met foto en locatie naar Melvin, 06-28249914.

Container adopteren? Bel Melvin.

Zelf grof afval aanbieden of weg­brengen? Ga naar amsterdam.nl/af­val-en-hergebruik/grofafval

TEKST: MIRJAM BOELAARS
FOTO: RENÉ LOUMAN

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus