ONTWIKKELINGEN

Commentaar – De stad, het vuil en de dood in de pot 

De informatieavond van de gemeente over de Aanpak Binnenstad, op 27 oktober 2021 in de Zuiderkerk, zal vast snel in de vergetelheid raken. De burgemeester verwoordde dat nog het beste door de hoop uit te spreken dat niemand met een kater naar huis zou gaan en dat iedereen er maar het beste uit zou destilleren. Er bleek weinig nieuws onder de zon en alles verliep vrij voorspelbaar: uit de zaal kwamen warrige reacties van mensen die ook zonder microfoon regelmatig het woord namen en de avondvoorzitter wist een chaotische discussie niet te voorkomen.

Van het samen op zoek gaan naar oplossingen van problemen was weinig sprake. Dat krijg je ook als mensen alleen maar interesse hebben in hun eigen belang – of dat nu bewoners of ondernemers zijn. De coffeeshophouder, de raamexploitant, de sekswerker, de wallenbewoner en de restauranthouder keken allemaal nauwelijks verder dan hun eigen petty interest. Zo komt een oplossing natuurlijk niet snel in zicht – of het nu gaat om het lawaai op straat, het alcoholmisbruik in de publieke ruimte, het dealen van drugs of het amok maken vlak voor de ramen van prostituees.
Het hek rond het stadscentrum zal er niet snel komen, maar iedere belangengroep trekt graag een hekje rond de eigen belangenpositie op.
Wethouder Eberhardt belichtte het belang van de ondernemers, vooral die in de horeca, en legde uit dat de terrassen althans voorlopig op een ruimhartige benadering konden rekenen. De nieuwe stadsdeelvoorzitter Timman gaf aan dat de positie van de inwoners van de binnenstad onderbelicht was gebleven. En burgemeester Halsema legde vooral de zegeningen uit van een op te zetten erotisch centrum, dat meer allure en diversiteit zou krijgen dan de betrokkenen nu bereid waren om in te zien.

Zonder een gedeelde analyse van de problematiek blijft een integrale oplossing ver uit zicht, zeker in een stad waar er een tekort aan handhavers is, waar de hulplijnen vaak onbereikbaar zijn en waar politiebureaus ’s nachts worden gesloten zoals onlangs nog in Amsterdam Noord.
Wel ziet de gemeente nu na jaren van ontkenning in dat het op de Wallen volledig uit de hand is gelopen. Maar zal het ingezetenencriterium voor de coffeeshops, een sociale mediacampagne of het eroscentrum hierin verandering brengen? De belangen lopen te ver uiteen, het open oor voor elkaars standpunten ontbreekt vooralsnog en de stellingen zijn betrokken.

Hopelijk zetten de diverse buurtinitiatieven gericht op co-creatie, Meet the Locals, de Stadsharttop, Make a Difference Desk, Kracht van Mokum en Ma.aK020 meer zoden aan de dijk. Deze initiatieven willen ondernemers, ambtenaren en bewoners gericht met elkaar in contact brengen. Misschien valt hier dus meer resultaat van te verwachten.

TEKST: LENNARD ROUBOS

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus