ONTWIKKELINGEN

DE FLESSEMAN VERANDERT

De Flesseman dankt zijn naam aan de Joodse textielgroothandel die het gebouw in 1927 door de architecten Wijdeveld en Roodenburgh liet bouwen. In de jaren ’80 werd het zorgcentrum opgericht ‘voor en door’ ouderen van de buurt. Nu heeft er een grote verandering plaatsgevonden.

In De Flesseman gaf de buurt gedurende veertig jaar zelf deels vorm aan hulp voor oudere buurtgenoten. Men kon er terecht met vragen of een afspraak maken met een ouderenadviseur. Oudere buurtbewoners konden mee-eten in het restaurant, in de tuin zitten, of gebruik maken van diverse mogelijkheden zoals fitness, yoga, pedicure en kapper.

Deze ondersteunende functies voor de oudere buurtbewoner zijn grotendeels komen te vervallen.

De huiskamerfunctie die het ouderencentrum oorspronkelijk had, is grotendeels verdwenen. ‘Zomaar binnenlopen kan niet meer’, zegt Corinne Floor, de clustermanager van de Flesseman. ‘Vroeger waren we zowel verzorgingstehuis als verpleeghuis en ook een plek van samenkomst voor ouderen uit de buurt. Tegenwoordig vervullen we uitsluitend een verpleeghuisfunctie. Dat is landelijk zo bepaald.’

Langer thuis
‘De verzorgingshuizen van vroeger waar ouderen woonden die zelf nog best veel zelf konden, bestaan eigenlijk niet meer omdat ouderen nu langer thuis moeten wonen.’

Er wonen in het verpleeghuis nu dus alleen ouderen met dementie of lichamelijke beperkingen. ‘Die zorg is veel intensiever. De bewoners zijn veel kwetsbaarder en hebben meer behoefte aan rust en regelmaat’, legt Floor uit.

Rust
Om bewoners meer geborgenheid te geven, eten zij tegenwoordig in kleinere groepjes samen in een zaaltje op de eerste etage. De vroegere eetzaal is omgevormd tot een ontmoetingszaal, met intiemere hoekjes en een groot tropisch aquarium. De akoestiek werd aangepast, want de vroegere galm beperkte een rustig gesprek. Men kan er bezoek ontvangen of in alle rust uitkijken over de altijd drukke Nieuwmarkt.

Floor: ‘Het is jammer dat we de losse inloop door ouderen uit de buurt moesten opgeven om de rust voor de bewoners te bevorderen.’

Er zijn nu vijftig bewoners. Zij mogen hun huisdier meenemen. Op dit moment wonen er twee hondjes. Naast het vaste personeel zijn er gelukkig ook een heleboel vrijwilligers. Daar is altijd behoefte aan, bijvoorbeeld om met bewoners te wandelen, of een tochtje te maken op de elektrische duo-fiets.

Activiteiten
Wat kan nog wel? Vanzelfsprekend kan men de bewoners van De Flesseman gewoon blijven bezoeken. Ook worden er nog bijeenkomsten voor de buurt georganiseerd. Zo zijn deze maand, na een lange coronapauze, weer de activiteiten van De Roze Poort van start gegaan op vrijdagmiddagen.

Ook de maaltijdservice die bij ouderen in de buurt aan huis wordt gebracht gaat gewoon door. En kapper Yvonne de Keyzer is nog altijd de vaste kapper van de Flesseman.

De activiteiten van De Roze Poort vinden plaats op: 11/25 maart, 8/22 april, 6/20 mei, 3/17 juni en 1/15/29 juli van 14:00 – 16:00 uur.

U kunt een afspraak maken met kapster Yvonne de Keyzer via 06 332 21 322.

TEKST: MIRJAM BOELAARS
FOTO; RENÉ LOUMAN

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus