LEEFBAARHEID

En als we het eens zelf gaan doen …

De Grooote Stadshart Top
Nee, de drie o’s zijn geen drukfout. Wie groot gaat denken, moet soms buiten de lijntjes kleuren, buiten de geldende regeltjes. Op 21, 22 en 23 april wordt de Stadshart Top georganiseerd door de Boomsspijker, Waag, It’s OK (Oude Kerk) en buurtbewoner Elena Simons.

Er wordt veel geklaagd over het slechte imago van de binnenstad. Overtoerisme, zwerfafval, bezoekerslawaai. Maar welke kansen zien we als we tussen de oogharen doorkijken. Welke creativiteit kunnen bewoners, ondernemers, stadsbestuurders en andere binnenstadsliefhebbers losmaken als ze elkaar daartoe aanzetten? Dat is het doel van de Grooote Stadshart Top.

‘We beginnen met een diner in de Waalse Kerk’, zegt initiatiefneemster Elena Simons. ‘Daar maken we kennis met elkaar. We vragen iedereen om te komen. Alle soorten buurtgenoten kunnen hun geluid laten horen, hun wensen uiten en onderwerpen aandragen. We doen dat op een Doodle diner, een grote buurtmaaltijd waarbij we op placemats en servetten gaan tekenen wat we allemaal waardevol vinden in de buurt, en wat elk van ons de buurt brengt. De volgende middag gaan we met z’n allen één reusachtige tekening maken. Wat zijn ieders dromen voor de toekomst van de buurt? Hoe kunnen die dromen elkaar versterken?’

De organisatoren staan open voor alle onderwerpen. ‘Een onderwerp leidt tot een idee, dat kunnen we samen uitwerken in een plan met een initiatiefnemer en dat plan kunnen we in samenwerking uitvoeren.’

Het programma zit bomvol activiteiten voor alle geledingen in de buurt. Zo is er een kinderworkshop in de Waag, een lezing over sekswerk, een filmavond met als thema ‘overtourism’ en nog veel meer.

De Buurtbeurs
‘En als we eens onze eigen buurtwinkel opzetten’, riep Simons enthousiast toen ze langs een lege winkelruimte liep. ‘Samen met buurtbewoners zelf het soort winkel bepalen waar we blij van worden. Heerlijke appeltaarten, leuke jurken, en ik hoor dat mensen ook wel weer een winkel willen waar je spijkers kunt kopen … per gram. Als we daar een ondernemer bij zoeken, kunnen we via crowdfunding de opstart financieren.’

Het idee om gezamenlijk winkelruimte in te vullen tegen de heersende stroom van toeristenshops in, zal op 6 april het onderwerp zijn van een ontmoeting met vastgoedbezitters, winkeleigenaren, bewoners en ondernemers. ‘We gaan onderzoeken hoe kansrijk het is om zelf te investeren in ons winkelaanbod. Dat kan misschien via een financiële investering door de buurt zelf, maar ook door op andere manieren te helpen.’

Wie ideeën heeft of betrokken wil worden bij de plannen kan een mail sturen aan elena@wonder.nl

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus