LEEFBAARHEID

Fonds voor Centrum

Heeft u een project waarbij buurtbewoners actief betrokken zijn, waarvan de buurt mooier wordt en dat mensen met elkaar verbindt? Doe dan een beroep op Fonds voor Centrum.

Fonds voor Centrum bestaat sinds de zomer van 2021 en is onderdeel van een familie van buurtfondsen in Amsterdam, onder de paraplu van stichting Mensen Maken Amsterdam. Het jaarlijkse budget van ongeveer tienduizend euro is afkomstig van particulieren tot grote fondsen en gemeente Amsterdam.

Het buurtfonds stelt bedragen ter beschikking aan kleinschalige buurtinitiatieven. Betrokken buurtbewoners of lokale ondernemers kunnen hun plannen laagdrempelig aanmelden. Buurtcomité Fonds voor Centrum oordeelt onder aanvoering van twee coördinatoren over honorering van de aanvragen.

Gione Bobeldijk woont in de Warmoesstraat en maakt deel uit van het buurtcomité: ‘Ik vind het inspirerend om te zien met welke mooie plannen mensen zich bij het fonds melden. Van het leggen van Stolpersteine tot de organisatie van kunstzinnige projecten. Zo steunden we ook de recent gehouden Wallen Open Dagen, met onder andere optredens van Red Light Arts & Culture.’

Als lid van het buurtcomité leert Bobeldijk allerlei andere ‘gouden’ bewoners in het centrum kennen, niet alleen in het Burgwallengebied, maar ook uit andere wijken binnen het stadsdeel. Zo hoort hij bijzondere verhalen die samen de rijke geschiedenis van Amsterdam vormen. ‘Ik hoop met mijn deelname een steentje bij te dragen aan een mooiere, groenere en veiligere binnenstad, met meer saamhorigheid en minder eenzaamheid.’

Zelf financieel bijdragen aan het fonds? Of een aanvraag indienen?
Ga naar www.fondsvoorcentrum.nl

FOTO: FLOORTJE SCHOUTEN (DOCK)

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus