ONTWIKKELINGEN

Burgemeester Halsema: ‘ER IS HIER TE VEEL FEEST’

De bezoekersaantallen op de Wallen en ook het overlastgevend gedrag zijn weer terug op het niveau van voor corona. Dat vraagt om stevig ingrijpen, vindt burgemeester Halsema. Het Wallengebied wordt anders behandeld dan de rest van de stad. ‘Als het moet gaat er een hek omheen’, zegt ze.
Ze plaatst het drukke prostitutiegebied onder een stolp. 

Of je daar nu blij mee moet zijn hangt af aan wie je dat vraagt. Veel bewoners roepen al jaren om meer en effectievere maatregelen. Ondernemers, vooral vanuit de horeca, zijn boos en er tekent zich een scherp belangenconflict af.

Over mogelijke toegangspoortjes zegt Halsema in het NRC: ‘voor beperkte delen van het gebied. Anders zou het heel onprettig worden voor de bewoners – dan woon je op een evenementenlocatie. En eigenlijk is het een maatregel die je sowieso niet wil nemen.’

Morele vakantie
Dat veel bewoners hun woongebied zelf al bestempelen als een doorlopend evenement, werd duidelijk bij de presentatie van nieuwe stappen die Halsema neemt. Op het stadhuis zette ze haar plannen uiteen aan vertegenwoordigers van ondernemers en bewoners. ‘Het zijn stevige maatregelen, want ik ben behoorlijk geschrokken hoe snel de situatie weer uit de hand loopt nu de bezoekers weer terug zijn. Het gaat natuurlijk over aantallen, dat is een objectief gegeven. Maar het gaat vooral om het gedrag van bezoekers. Wangedrag dat ze thuis niet zouden vertonen. En dan heb ik het ook over Nederlanders.’

Halsema wil dus af van de toeristen die in de stad ‘moreel met vakantie gaan’. Maar de nieuwe regels treffen als eerste de ondernemers die aan het massatoerisme verdienen. Ze is zich er van bewust dat die niet blij zullen zijn: ‘Ondernemers willen veel toeristen. En voor bewoners is de leefbaarheid in het geding. Dat belangenconflict zie ik. Het centrum zal nooit een slaperige woonwijk worden, maar er is nu wel sprake van veel feest. Dat geeft spanning. Het moet weer een veilige plek zijn voor iedereen. Dus moet je dit gebied beschermen tegen tuttigheid, maar ook tegen platte commercie.’

Geschokt
De maatregelen richten zich op alcoholoverlast, sluitingstijden, drukte en een verbeterde handhavingsstrategie. De overlastklachten zullen tenminste moeten halveren. De coronaterrassen verdwijnen in het drukke gebied, alcoholverkoop wordt verder aan banden gelegd. Met strenge sluitingstijden moet er een ‘gat in de nacht’ komen. De venstertijden waarbij geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten in de horecazaken gaan naar 3 uur ’s nachts in het weekend en indien noodzakelijk naar 2 uur.

Ondernemers gaven aan geschokt te zijn door de aankondiging door Halsema. Die reageerde met: ‘Ik ben geschokt dat u zich geschokt voelt, want u had deze maatregelen al van verre kunnen zien aankomen.’

Lange baan
Halsema probeert de buurt ‘enig soelaas’ te bieden en wil de stad weer ‘teruggeven’ aan de bewoners, zegt ze, maar voor echte verandering verwijst ze naar langdurige processen zoals minder goedkope vluchten naar Schiphol die feesttoeristen vervoeren, de bouw van een erotisch centrum elders in de stad en een verbod op coffeeshopbezoek voor buitenlandse gasten. Over dat laatste moet nog een stevig debat worden gevoerd, want ze heeft de gemeenteraad niet achter zich.

Zo worden echte oplossingen toch weer op de lange baan geschoven en draait het circus op de Wallen gewoon door. Met te weinig handhaving en een constante vervuiling tot gevolg. Want daar zijn ondernemers en bewoners het met elkaar over eens: zolang de drankverkoop doorgaat onder de toonbank en de handhaving faalt, blijft het dronkenmansgeschreeuw langs de ramen, van zowel sekswerkers als bewoners, gewoon doorgaan.

Tot Halsema de stolp echt kan ontdoen van de zuurstof die het feesttoerisme blijft aanjagen.

BERT NAP

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus