ONTWIKKELINGEN

De buurtschouwen gaan toch door 

In onze vorige editie meldden we dat het stadsdeel besloot om te stoppen met de buurtschouwen die al meer dan vijftien jaar een objectief beeld van de Wallen en omgeving bieden. We ontvingen veel reacties op dit nieuws en nieuwe mensen meldden zich aan om mee te doen met de schouwen die de buurtbewoners, ondanks het terugtrekken van het stadsdeel, willen blijven uitvoeren.

In de stadsdeelcommissie kwam D66 bij monde van Jeantine van der Feest met een advies aan het stadsdeelbestuur om ‘met de betrokkenen in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar nieuwe manieren om data te verzamelen die niet door de reguliere kanalen worden gevonden en die voor de pragmatische oplossingen in het gebied heel nuttig kunnen zijn.’

‘Laat dat vooral gebeuren’, aldus van der Feest die wel begreep dat het stadsdeel zich inmiddels bereid had getoond om toch mee te blijven werken aan de schouwen, zij het op ‘iets minder frequente basis’.

Noah Zeevenhooven (GroenLinks) ziet voor de commissieleden ook een actieve rol: ‘Misschien kunnen we kijken of we met een pool medecommissieleden kunnen meelopen en het een beetje naar ons toetrekken op die manier.’

Stadsdeelbestuurder Micha Mos nam het advies over: ‘Dit gaan we doen. Ik geef toe dat de communicatie eleganter had gekund. We kunnen hierop aanvullen, verbeteren, uitbreiden, evalueren et cetera. Het kind met het badwater weggooien is nooit de bedoeling.’

Inmiddels heeft een eerste gesprek met de schouwcoördinatoren plaatsgevonden op het stadhuis. Hoewel het stadsdeel aangeeft slechts vier of vijfmaal per jaar bij de schouw aanwezig te kunnen zijn, wordt er gezocht om de bevindingen van de schouwen zeker te delen met de partners die in het gebied werkzaam zijn.

De stoel voor een vertegenwoordiger van Handhaving bleef, opnieuw, akelig leeg. Maar dat verbaasde de overige leden van het gezelschap eigenlijk al helemaal niet meer.

Foto: Ernstige verloedering

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus