ONTWIKKELINGEN

Een groet van de redactie

Voor we het licht uitdoen willen we u nog even persoonlijk groeten. De colofons van d’Oude Binnenstad tonen de samenstelling van de redacties door de jaren heen. Soms staan daar maar liefst eenentwintig redacteuren in vermeld. Dat waren met recht ‘andere tijden’, want het werd steeds lastiger om vrijwillige medewerkers voor al het werk te vinden.

De redactie heeft op veel bijzondere locaties vergaderd. In het verleden bij Willem en Katrien Bont en de laatste jaren in de imposante Consistoire van de Waalse Kerk.

De huidige redactie past eenvoudig op een foto. Mirjam Boelaars (links) was redacteur en opmaker van de krant, Bill Bodewes tekende zijn kenmerkende cartoons en René Louman verzorgde de laatste jaren de fotografie. Naast hem zit Greet van der Krieke. Haar Buurtkronkels kenmerkten zich altijd door een aanstekelijk enthousiasme.

Eveline van Dijck, achter aan de rechterzijde aan de redactietafel, is niet alleen redacteur voor de krant, maar maakt ook de videoreportages voor The Voice of 1012.

Michiel van Haelst zwaait u toe en vooraan, naast hem, zit Wanda Nikkels die, naast artikelen, onvermoeibaar voor elk nummer het Nieuwsoverzicht verzorgde.

Verder ontvangen we voor elke krant een column van wijkagent Dick Eenhuizen, een culinaire rubriek van Anton Ek, een buurtkroniek van Lennard Roubos en de Buurthistorie van Wim De Jong van Poelgeest.

De foto werd genomen door Norinda Fennema. Zij schreef veel artikelen over de vergroening van de buurt, maar verzorgde ook ons secretariaat. Niet op de foto: Joost Rompen en Paul van Kooten, de stille krachten in het bestuur.

In het midden hoofdredacteur Bert Nap, voor de schouw van de vergaderkamer die u allen in het Frans de zegen geeft naar de toekomst: Paix vous soit – Vrede zij met u.

Dat is toch mooi zo vlak voor Kerstmis.

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus